Tájékoztató Képviselő-testületi ülésről

Sé község önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. július 22-én tartotta legutóbbi testületi ülését, melyről engedjék meg, hogy röviden tájékoztatást nyújtsak Önöknek.

I. Beszámoló az elmúlt időszakról

Vírus
A veszély nem múlt el, be kell tartani az előírásokat, lazítani nem szabad! Halljuk, hogy ősszel újra támadni fog a „kór”! Készüljünk! Az önkormányzat készleteit felül kell vizsgálni! Helyi szinten a boltban, postán a szájmaszk viselése továbbra is kötelező! Közösen figyelmeztessük a fegyelmezetleneket! Akik felajánlásaikkal támogatták a járvány elleni védekezést, részükre a köszönőlevelek kiküldésre kerültek!

Kerékpárút
A korábbiakban beszámoltam róla, hogy munkálatok hamarosan kezdődnek. Örömmel nyújtok tájékoztatást arról, hogy a munkálatok megkezdődtek! 07.10-én Dr. Hende Csaba országgyűlési képviselő is megtekintette a helyszínt!

Szünöse lakópark
Bereczki László, a Bereczki Építőipari Kft. ügyvezetője továbbra is keresi a telektulajdonosokat. Több tulajdonossal már beszélt. Minden támogatást megadunk, hogy sikerre vigyük a dolgot!

Virágosítás
Csomai Viktória képviselő asszony megcsinálta és kivitte a szórólapokat a Szabadság utca érintett lakói részére. A virágos ládák „elkeltek”! Az örökbefogadók nevei a ládákra kihelyezésre kerülnek! Rekultivációs területen már többször is kellett füvet nyírni. Az Alpok Terra Kft. a kerékpárút építése során feleslegessé vált földet fog vinni a felfele vezető árokpartra.

Móricz Zsigmond utca
A 66/1 hrsz-ú elhanyagolt területen az Építésügyi Hatóság már korábban volt kint. A fejleményekről eddig nem kaptunk tájékoztatást, éppen ezért felvettük a kapcsolat Hajdú István osztályvezetővel. A terület előtti fűnyírásra jegyző úr levelet küldött ki a tulajdonos részére, mivel a település köztisztasági rendelete tartalmazza, hogy a tulajdonosoknak az előttük lévő árokpartot is gondozni kell! Egyébként vannak más helyek is, ahol ez nem történik meg, figyelmeztetni fogjuk az érintetteket!

Akadémia – Sé útvonal
Előzmény. Akadémia és Sé közötti telkek megközelíthetősége, honnan? Szombathely önkormányzata megküldte a Főépítészi Iroda tájékoztatását, mely szerint Szombathely felől nincs megközelítési lehetősége a telkeknek, így maradna a Sé felőli bejárás! Folytatása következik! Mindenesetre behajtani tilos táblát helyeztettünk ki a Petróci sétány és az önkormányzati földút kereszteződésébe, behajtani csak önkormányzati engedéllyel lehet!

Hűségtúra
Felsőcsatár 07.11., szombat. Megtörtént! Röviden, főzni kellett és fel is kellett lépni! Így az eseményen a Baráti Társaság főzőcsapata és a Csillagvirág Citerazenekar képviselte falunkat. Nagyon finom lett a kaja, cigány lecsó volt a menü! A citerások fellépésükkel közönségsikert arattak! Egyedül az idő, ami rossz volt! Köszönöm a résztvevőknek a magas színvonalú közreműködést!

Ugyanitt Dr. Hende Csaba országgyűlési képviselő fogadást adott a polgármestereknek, melyen Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár is részt vett. Szó volt a pályázatokról. Öröm volt számomra, hogy a séi óvoda központi téma volt! Államtitkár úr pedig a felajánlotta, hogy a települések templomaik orgonáinak tisztítására, hangolására egy millió forintot igényelhetnek! Megtörtént! Továbbá itt került szóba az előadóművészek fellépésének lehetősége is, a „Köszönjük Magyarország!” program keretében.

Régészeti területek sorsa
Csapláros Andrea múzeum igazgatóval és Anderkó Krisztián régészeti osztályvezetővel tárgyaltunk. Az ArcheOn projekt keretén belül fogják a településünkön található régészeti területet vizsgálni. Mindez azt jelenti, hogy ősszel műszerrel próbálják megnézni, mit is rejt a föld mélye. Mintegy 5 m2 területen vizsgálódnak. Egyébként régészeti szempontból az Isis területéhez hasonlították a terület értékét!

Faluház
A programok 07.01-től újra visszaálltak tánc, citera próbák, születésnapok. Terembérleti szerződés van kötve az igénybe vevőkkel. Könyvtár csütörtökönként működik. Kétnapos leltárt hajtottak végre a megyei vezetők, megújul a könyvállomány is. Felesleges könyveket elszállítják. A mozi szerződés aláírás megtörtént.

Garanciális javítás kerékpárút
Egyeztető megbeszélés történt Kovács Jenő tervezővel és a Szkendó Kft-vel. A hibák kijavítása szeptemberben fog megtörténni! Addig az érintett lakók véleményeit is be fogjuk kérni! Amúgy 36 hónap a garanciális idő, tehát még jövőre is lesz megbeszélés és hibajavítás is!

Megyei Közgyűlés
Most volt rá lehetőség, hogy a Megyeházán találkozzam a Vas Megyei Közgyűlés alelnökével, Kondora Bálinttal. Sok minden szóba került, természetesen az óvoda is, melyet több irányból meg kell támogatni! Támogatja az elképzeléseinket! Jövőre újabb TOP (Terület -és Településfejlesztési Operatív Program) pályázati kiírások jelennek meg, valószínűsíthetően legelőször a csapadékvíz elvezetés tárgyban. Fel kell mérnünk, kell egy hozzávetőleges költségterv! Mindez az elkövetkező két hónapon belül meg fog történni!

Marlovics birtokközpont
Ez egy régóta húzódó történet! A Kossuth utca és a Szabadság utca érintett lakói korábban aláírást gyűjtöttek, Marlovics tanyán EU-s pályázat kapcsán építendő magtár épület ellen. A beruházást ellenző lakók, Gál Róbert ügyvéddel kerestek fel bennünket, hogy támogassuk őket és hozzunk határozatot erről! Tájékoztattam ügyvéd urat, hogy a falu lakóit a képviselő-testület támogatja, de a terület illetékese Szombathely, tehát kérelmével Szombathely város polgármesterét keresse fel! Az ügy további folytatása várható!

Diákmunka
Most 5 fő (két fiú, három lány) dolgozik! Adminisztratív munka legfőképpen! Három hetet vannak. Augusztustól pedig jön a következő három fő! 6 órában bruttó 120 e.Ft/hó a munkabérük, melyet az állam fizet.

Napközis tábor
Nagy sikert aratott. Pozitív visszajelzéseket kaptunk!

„Gázkitörés”
A Móricz Zsigmond utca egyik hátsó telekrészén, önkormányzati területen munkavégzés közben megsérült a főgázcső, melynek helyreállítása sok időt vett igénybe. Szerencsére mind a Nemzeti Közművek, mind a katasztrófavédelem szakemberei a helyzet magaslatán voltak, így a hiba elhárítása nagyobb üzemzavar nélkül megoldódott.

Köztisztviselők napja
Az önkormányzati hivatal dolgozóival falubejárást tartottunk, így a munkaszüneti nap hasznosan telt!

Ebbefogás
Ferenczi Endre úrral beszéltem. Ez egy kötelező önkormányzati feladat. Sajnos! A mi falunkat ráadásul a Parkerdőben „kitett” kutyusok is terhelik! Próbálunk köztes megoldást találni!

Temető
Diákmunka keretében nyilvántartás pontosítások, drónfelvételek.
„Gyülekező pont”. Többen a ravatalozó előtti területet arra használják, hogy ott „bulizzanak”! Rendőrség bevonásával intézkedtünk, azóta nem történt bejelentés.

Honlap, oldal
Mile Anita képviselő asszony egyeztetett Viszked Tamással a honlap ügyben. Folyamatos az átalakítás, az átláthatóbbá tétel! Szeretném, ha egy modern naprakész, igényes honlap lenne záros határidőn belül!

Kistérségi társulás
Sé régóta tag, de most eljött a kilépés ideje! Az érintett települések az orvosi ügyeleti ellátás miatt vannak bent. Sé orvosi ügyeletileg Szombathelyhez tartozik, így ez már nem indokolja a maradást! Egyébként az éves tagdíj 350 e.Ft, mely összeg a lakosság számához viszonyított. A képviselő-testület egyhangúlag a kilépés mellett döntött.

50/2 földterület
A földterület tulajdonosával folyamatos az egyeztetés. Fontos az önkormányzat számára, mert ezen területből 340 négyzetméteres rész szükséges a létesítendő új óvoda épület megközelítése céljából, ugyanis úttal kell rendelkezni. Mindez lehetővé teszi azt is, hogy a Faluház végre megkapja önállóságát!

Telefonfülke
A telefonfülke áthelyezése ügyében beszéltem az érintettekkel, a Magyar Telekomtól Mustos Róbert koordinátorral. Az önkormányzat oldalfalára lesz felszerelve az új készülék. A megrendelést elküldtük.

E.ON
Áramkimaradások, áramingadozások folyamatosan előfordulnak, településünkön. Hivatalos levelünket elküldtük, kivizsgálást kértünk az áramszolgáltatótól!

II. Óvoda, bölcsőde

Beszéltem az Egyesített Bölcsődei Intézmény vezetőjével, Sebestyén Biankával. A nyilvántartások egyeztetve lettek. 10 fő bölcsődei ellátásra van lehetősége településünknek. A bölcsődei ellátásról szóló megállapodást aláírtam, a díj 2.700 Ft-ról, 3.000 Ft/fő/napra fog emelkedni! Az első féléve számla megérkezett, összege 1.255.000,-Ft.
Az óvodai ellátásra megérkezett az első féléves számla, 1.892.300,-Ft értékben. 01-03 hóban 34 gyerek, 05-06 hóban átlagban 10-16 gyerek járt óvodába, míg 04.hóban senki sem a járvány helyzet miatt. Itt a havi díj a jelenlegi 14.770 Ft-ról, 13.000,-Ft/gyerek/hóra változik.

III. Pályázatok

Röviden a pályázatokról!
– Az orvosi műszerek pályázat nyert!! Összeg közel 3 M.Ft. A beszerzéseket hamarosan elkezdjük. Az összeget a Magyar Államkincstár (MÁK) már az önkormányzat számlájára utalta!
– Az orvosi rendelőre beadott pályázatot (100 M.Ft) elbírálták, egyenlőre tartalék állapotba került! Az orvosi rendelőhöz engedélyes tervvel fogunk rendelkezni!
– Az út -és járdafelújítás pályázatot szerettük volna együtt kezelni, de nem sikerült! A járdafelújítás pályázatunk nyert, közel 5 M.Ft értékben. Az összeget a MÁK már az önkormányzat számlájára utalta! Az útfelújítás pályázat tartalék állapotba került!
– A játszótér pályázat beadásra került! Itt a pályázati összeg 5 M.Ft. Elbírálás alatt!
– Közterületi eszközbeszerzésre is beadtuk a pályázatot! Hiánypótlás is volt már, melynek eleget tettünk. Pályázati összeg 15 M.Ft. Elbírálás alatt!
– Nem a MFP-n belül, hanem a belügyminisztérium által került kiírásra az önkormányzati feladatellátás pályázat. Itt az önkormányzat épületének felújítására pályázunk, Beadtuk a pályázatot! A kisebb hiánypótlást kezeltük. Itt a pályázati összeg 30 M.Ft. Elbírálás alatt!
– Kiírásra került a közművelődési feladatellátás pályázat, ezt az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) írta ki! Ebben főként a Faluházhoz szerepel eszközbeszerzés, úgymint rendezvény sátor, székek, mobil színpad, különböző technikai berendezések. Közel 5 M.Ft értékben beadtuk a pályázatot!
–– Kiírták az ÚJ ÓVODA építésére vonatkozó pályázatot! Már korábban elkezdtük erre a felkészülést, így könnyebb lesz összeállítani a pályázati anyagot! Itt is fogunk rendelkezni engedélyes építési engedéllyel! A terveket átadtam Dr. Hende Csaba országgyűlési képviselő úrnak, kihasználva a látogatását és a sajtó jelenlétét is!
– Ezzel egy időben további pályázatok is kiírásra kerültek, a részletekről később tájékoztatást nyújtok.

Futó pályázatok
Temető pályázat a MFP-n belül, a kialakult helyzet miatt hosszabbításra került, így a beruházás még várat magára.
Gyerkőc Fesztivál. Ez Vidékfejlesztési Pályázat (VP), utófinanszírozott! Szintén halasztásra került, jövőre kerül megtartásra!

IV. Egyebek

Zárszámadás
A 2019. évi bevételekről és kiadásokról készült tételes kimutatás! Alapesetben ennek elfogadása 04.30-ig kell, hogy megtörténjen, de most ez az ismert körülmények miatt csúszott. A 2019. évi zárszámadást a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

Nyesedékgyűjtő
Kijelölése megtörtént! A munkák hamarosan kezdődnek!

Csendrendelet
A tervezet elkészült egy változatban! Következő testületi ülésig a képviselők megteszik javaslataikat. Tervezetten 09.01-től kerül bevezetésre!

Lomtalanítás
A lomtalanítás új időpontja 09.04, péntek!! Házhoz menő, nem gyűjtőpontos. Szerződés aláírása megtörtént. A háztartásokba az erről szóló tájékoztató anyag augusztus végén kiküldésre kerül.

Vasi Vasember
09.12-én szombaton rendezik meg.

Faluház program
A kormány az előadóművészeket is támogatta a járvány ideje alatt. Ennek fejében nekik fellépéseket kell vállalni. Az erről szóló tájékoztatást Horváth Dórával átnéztük. November 30-ig lehet igénybe venni. Tervezzük az Idősek Napjára egy neves előadóművész-nő meghívását!
08.17-én gyerekeknek lesz egy játszó nap. 08.18-án pedig egy buszos kirándulás van tervezve Kőszegre. Ezen eseményekről is tájékoztató anyag kerül kiküldésre a lakosoknak.

Templomkert.
Ha minden sikeresen alakul, akkor ennek átadását a búcsúi hétvégére tervezzük, azaz 09.13-ra!

Gázszünet
08.11. 06.00 – 08.13. 08.00. között a gázszolgáltatás falunkban szünetel!! Tájékoztató anyag a lakosság részére kiküldésre kerül.

10 millió fa kérelem
Pezenhófer Anita kérelmet nyújtott faültetéssel kapcsolatban. Szelídgesztenye fa ligetet javasolt kialakítani. A régi vasúti töltésnél, a Szünöse patak híddal határolt környékét javasolta ültetési területnek. A képviselők bejárást tartottak a területen és véleményt nyilvánítottak, hogy a nevezett részt először rendbe kell tenni, jelen állapotában alkalmatlan fák ültetésére! Mindezt figyelembe véve a kérelmet a képviselő-testület elutasította!

Nagy Róbert
polgármester

x

A weboldalon "cookie-kat" ("sütiket") használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk látogatóinknak. A cookie beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.

Elfogadom Elutasítom Adatvédelmi központ További információ a cookie-kezelésről