Polgármesteri tájékoztató

Kedves Séiek!

Gyorsan telnek a hetek, közben nagyon sok minden történik önkormányzati vonalon is! Engedjék meg, ahogy az elmúlt időszakban, úgy most is tájékoztassam Önöket a jelentősebb történésekről, eseményekről. Képviselő-testületi ülést továbbra sem tudunk tartani, de természetesen folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, így a képviselők is naprakészek! Hát íme a beszámoló, nem fontossági sorrendben.

I. Általános

Vírus

Úgy gondolom, hogy helyi szinten megfelelően kezeltük a helyzetet. Amit kellett próbáltuk betartatni, ami kellett beszereztük. Fertőtlenítőszerek és maszkok megfelelő mennyiségben álltak és állnak rendelkezésre. Rendőrökkel is felvettem a kapcsolatot többször megfordultak ők is, a képviselőkkel együtt mi is többször „járőröztünk”. Rendőri jelenlét egy alkalommal volt szükséges, egy magánterületen piknikező családot kellett figyelmeztetni. Sportlétesítményt le kellett zárni, mert sokan úgy gondolták, hogy ott mindent lehet… Sajtóvisszhang jó volt a védekezésünknek, többször szerepeltünk a hírportálokon. Ugyanakkor nem árt tudni, hogy a veszély nem múlt el, továbbra is be kell tartani az előírásokat, lazítani nem szabad!

Kerékpárút

Szombathely aláírta szerződést a kivitelezővel, aki az Alpok Terra Kft. Hende Csaba országgyűlési képviselő Sében sajtótájékoztató keretében jelentette be, hogy hamarosan indul a beruházás! A cég ügyvezetőjével folyamatosan tartom a kapcsolatot. Ennek folyamodványaként elértem, hogy ne a Vépi úton, hanem Sé-Szombathely között kezdjék el előbb a munkálatokat. Egészen friss hír, hogy június második felében kezdődik a kivitelezés!

Szünöse lakópark

Nem hagyjuk, hogy feledésbe merüljön! Tárgyalások, megbeszélések voltak. Rácz István képviselővel és Nemes Miklós jegyzővel a Berecki Építőipari Kft. ügyvezetőjével konzultáltunk. Az álláspontok közel vannak egymáshoz, így pozitívan álltunk fel az asztaltól! Keresni fogja az érintett telektulajdonosokat. Reményeink szerint hamarosan előrelépés történik ezen a területen is!

Virágosítás

24 darab virágládát gyártottunk le. A Wéberker Kft. biztosította a faanyagot. A Herman Ottó Szakiskola beültette a cserepeket, hétfőn kiszállították. Közben rendeltem Duna kavicsot, ezzel lettek a ládák feltöltve, majd bele a cserepek. A virágládák a Szabadság utca Északi oldalárára, a SÉ betűhöz, az önkormányzat elé és a buszváróhoz lettek kihelyezve, szépen néznek ki a főút és kerékpárút közötti „szürkeségben”! Amikor ezt a beszámolót olvassák, minderről már Önök is meggyőződhettek! A csatolt képek önmagukért beszélnek! Mindezen munkálatok „főszereplője” Magyar Miklós volt, köszönjük áldozatos munkáját! Folytatása még következik! Ezen kívül a Faluház, a temető, az önkormányzat és a buszváróknál lévő virágtartók is be lettek ültetve. A SÉ betű környékén füvesítettünk, a felirat közvetlen környezetét letérköveztük. Itt még további virágosítás várható! Kicsit próbáljuk szebbé tenni, ezt a központi helyet!

Fakivágás

Régóta húzódó ügy volt a Móricz Zsigmond utcában, mely az utca lakóit zavarta, nem mellékesen a két fa gyökérzete a járdát és a vízelvezető árkot is tönkretette. Horváth Zoltán úr telkén viszont továbbra is áldatlan állapotok uralkodnak. A tuskók kiszedése közben a tulajdonos kihívta a rendőrséget és feljelentette az önkormányzatot! A munkálatok jogszerűen és önkormányzati területen történtek! Ugyanakkor megkerestük a a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőt, mint a magyar állam ingatlanjainak kezelőjét, hogy tegye meg a szükséges lépéseket a terület rendbetételét illetően. Továbbá szólítsa fel Horváth urat, aki nem tett eleget abbéli kötelezettségének, hogy az ingatlant több évtizeden keresztül nem építette be. A válaszuk nem volt kielégítő, ezért továbblépünk ebben az ügyben, most Dr. Vásárhelyi Tamás ügyvéd úr jogi tanácsára várunk!

Telek megközelítések

Az épülő Illés Akadémia és Sé közötti telkek megközelítése honnan fog történni? Tettük fel a kérdést Szombathely polgármesterének! Ugyanis nem szeretnénk, ha mindez falunkon keresztül történne! Levelünkre – melyben az Útügyi Hatóság véleményét is leírtuk – nem gyorsan, de megérkezett a válasz. Ebben arról tájékoztattak bennünket, hogy felkérték a Főépítészi Irodát, hogy mindezt vizsgálja meg és tegyen javaslatot. Újabb levelet írtunk, melyben még-egyszer nyomatékosítottuk, hogy ne Sé felől történjen a telkek megközelítése! Továbbá tájékoztatást kértünk a Főépítészi Iroda véleményéről!

Gazdasági Program

Elkészült. Ebben az elkövetkező öt év programjai, a kitűzött célok, pályázatok, statisztikák a lakosságról, a pénzügyi helyzetről, különböző kimutatások szerepelnek. Jegyző úr már el is küldte a kormányhivatal felé!

Közmunka program

Korábban már jeleztem, hogy három fő alkalmazására van lehetőségünk. Jelen pillanatban ketten vannak, Balogh Imre és Bogyai Kornélia.

Óvoda, bölcsőde

A járvány időszakban nem volt, így a fizetendő összeg is kevesebb lesz! A bölcsődei díj megemelkedett, 2700 Ft/nap/gyerekről, 3000 Ft/nap/gyerekre. Az óvodai díj csökkent, ez most 14.900 Ft/hónap/gyerek. Éves szinten mindez több, mint tízmillió forint kiadást jelent az önkormányzatnak! Nem kevés!

Szociális ellátás

SZMJV Polgármesteri Hivatallal kötelező megállapodást kötöttünk. Családsegítő szolgáltatás (család, gyermekjóléti) és szociális alapszolgáltatás (beteg, rászoruló idősek ellátása, jelzőrendszeres is) vonatkozásban.

Ebbefogás

Nagyon magas az összeg! Nem lehet nyomon-követni, mert kihívhatja bárki a gyepmestert, ő meg le számlázza az önkormányzatnak. Mindez éves szinten több, mint 250.ezer Ft! Tárgyalni fogok az illetékessel a megoldást illetően!

Lomtalanítás

Az STKH, Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. kiküldött levelére válaszoltunk. Lomtalanítás egyenlőre nincs, szünetel, esedékesség a negyedik negyedévben várható! Házhoz menő, nem gyűjtőpontos formában fog történni.

Rendőrség

Gyorshajtások megint elszaporodtak. A Vas Megyei Rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti osztályvezetőjével tárgyaltam. Gyakoribb lesz a rendőri jelenlét falunkban! Traffipax már többször is volt a napokban!

Kerékpárút garanciális javítás

Még nem történt meg! A hibákat 04.30-ig kellett volna kijavítani, de mindez a járványhelyzet miatt csúszik! Reményeim szerint hamarosan pótolják a hiányosságokat!

II. Pályázatok

Magyar Falu Program (MFP) keretében jönnek sorba a kiírások. Lehetőség szerint mindenre pályázunk. A fejlődéshez elengedhetetlen a pályázati lehetőségek kihasználása!

Orvosi rendelő (100 millió Ft) és orvosi műszerek (3 millió Ft) pályázat beadva, elbírálás alatt. Az orvosi rendelőhöz engedélyes tervvel fogunk rendelkezni, ha netán nem nyerünk, akkor is ez már megvan! Így hát gépészeti szakemberek, mérnökök szinte napi vendégeink a tervezővel együtt. Hiánypótlás már kijött. Kisebb problémák voltak, melyeket pótoltunk.

Hasonlóan az út -és járdafelújítás pályázat is beadva, elbírálás alatt. Ugye ez összesen 35 millió Ft.

Felkészülés alatt vagyunk a játszótér kialakítás és a közterületi eszközbeszerzés pályázatokkal, tervezzük. A játszótérhez kapcsolódóan az árajánlatokat bekértem, itt 5 millió Ft-ra lehet pályázni. Kerttervezővel kell beszélni. Nem mellékesen helyet is kell találni neki! Az közterületi eszközbeszerzéshez bekértem egy árajánlat „csomagot”, mely tartalmazni fog fűnyíró traktort, pótkocsit, ágdarálót, seprűt stb. Itt 15 millió Ft az értékhatár.

Bár még nem írták ki, de elkezdtük egy új ÓVODA kialakítására a terveket összeállítani A tervezőnk, Sopár Katalin és Gergye Péter településfejlesztő szakmérnök volt vendégünk. Bár hosszas megbeszélés volt, de megérte! Legfőbb kérdés, hol legyen az óvoda? Na és mennyibe fog kerülni? Tervezés elkezdődött! Várhatóan június-júliusban lesz kiírva! Végül a Faluház mögötti területen lesz a helye! Más területek is felmerültek, de most önkormányzati területek hiányában ez a legkézenfekvőbb! Gergye Péter felé elküldtük a rendezési terv módosításhoz szükséges anyagokat, többek között építésövezeti besorolásból fakadóan.

Közösségi tér pályázat elvetettük! Nem tudjuk kivitelezni, mivel a Faluháznak egyenlőre nincs működési engedélye.

Futó pályázatok

Az MFP-n belül a temető felújítási pályázat esetében a vírushelyzet miatt beruházás csúszik.

Vidékfejlesztési Pályázaton belül van a Gyerkőc Fesztivál. A pályázat szintén halasztásra került a vírushelyzet miatt.

Templomkert esetében hátravan még az évben az átadás! Mindehhez kell még a Békepont, a Kneipp sétány és az Ivókút kialakítása.

III. Templomkert

A templomkert villanyszerelési munkáival kapcsolatban az érintettekkel mind a fővállalkozó Szkendó Kft-vel, mind az alvállalkozó Papp és Pezenhófer Kft.-vel tárgyalásban állunk. Keressük a megoldást! Mindenesetre mi azt az irányvonalat képviseljük, hogy lehetőség szerint mindenki számára megnyugtató döntés születhessen. Azt viszont nem lehet elvárni, hogy az önkormányzat magára vállalja a teljes felelősséget!

IV. Palkó Zsolt kérelme

Palkó Zsolt ismételt kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz. Ebben leírja, hogy a tulajdonát képező, Patakparti sétány melletti területének építési övezet besorolását szeretné, ha a képviselő-testület átmódosítaná. Ezzel ez a területegység is kertvárosi lakóövezet besorolásba kerülne. Így telkek kialakítására kerülhetne sor. A képviselők előtt ismert a kérelem. A képviselő-testület türelmet kér, hogy figyelembevéve a kérelmező és a lakótelep lakóinak üggyel kapcsolatos véleményét, elvárásait mindenki számára a lehető legjobb, legmegnyugtatóbb döntést tudja meghozni.

V. Egyebek

Kieső bevételek pótlása

Nagy érvágást okoz minden önkormányzatnak, így nekünk is, hogy nem számíthat a gépjármű adóra! Ez esetünkben éves szinten 7 millió Ft mínuszt jelent! Muszáj elgondolkodni, hogy milyen formában pótoljuk ezt a bevételkiesést! Más településeken például működik az ún. kommunális adó, mely az ingatlanok után fizetendő. Mindez nem nagy összeg a lakósoknak, de az önkormányzatnak igen! Az ősz folyamán mindenképpen megoldást kell találnunk!

Nyesedékgyűjtő

A helye már megvan! Egy-két jogi -és földtani kérdés vár még tisztázásra. Addig is türelmet kérek mindenkitől! Ugyanakkor nemcsak a helyről, hanem az elszállításról is gondoskodni kell! Próbáltam átmeneti megoldást találni, de jelenleg Szombathelyen sem működnek a zöld-udvarok!

Csendrendelet

Mindenképpen foglalkoznunk kell vele!! Nagyon sok bejelentés érkezik! Sok helyen már működik! Vasár -és ünnepnapokon lenne bevezetve, tilos lenne többek között a fűnyírás, a flex, és a motorfűrész használata. Kidolgozzuk és bevezetése előtt a lakosságot is tájékoztatjuk!

Telegráf

Megjelent! A mai nap lett kihordva! Mire ezt az összefoglalót olvassák, arra már az újságot is kézben tarthatják! Ebben a számban most önkormányzati hírek, koronavírus hírek, és önkormányzati rendezvények szerepelnek az év eddig eltelt időszakáról! Kronológiai sorrendben követik egymást az események, összefoglalót nyújtva a falu lakóinak.

Napközis tábor

Napközis tábor lesz júniusban és augusztusban, erre a szórólap a mai nap folyamán kiment! Séieknek 14 ezer Ft, vidékieknek 18 ezer Ft. Várjuk segíteni szándékozó, 17-20 év közötti fiatalok jelentkezését, akik akár diákmunka keretei között is dolgozhatnának.

A gyereknapot nem tudjuk megtartani. A gyerekeknek szórólap formájában kivittünk rajzos és ügyességi feladatokat. Lehet ügyeskedni!

Kormányhivatali segélyek

A Vas Megyei Kormányhivatal is kiemelt feladatának tartja az időskorúakról való gondoskodást. Szeretnék elérni, hogy valamennyi érintett és jogosult nyugellátásban részesülő Vas megyei polgár hozzájuthasson az élethelyzetének megfelelő pénzbeli támogatáshoz. A támogatások igényléséhez kapcsolódó tájékoztatók és nyomtatványok megtalálhatók a Vas Megyei Kormányhivatal honlapján, de letölthetőek községünk se.hu honlapjáról is. Mindezen felül, akinek nincs internet hozzáférési lehetősége, az az igényléshez szükséges nyomtatványokat jövő héttől átveheti az önkormányzatnál és helyi COOP boltban is!!

Trianon

A trianoni diktátum századik évfordulójára tűzgyújtással fogunk emlékezni, június 04-én este!

Koszorúzás

A Hősök Napja alkalmából a vasárnapi szentmise után koszorúzást tartunk Dr. Perger Gyula plébánossal, a templom bejáratánál lévő hősök emlékművénél!

Végezetül Mindenkinek szép hosszú hétvégét kívánok! Na és persze jó olvasást a beszámolóhoz és Séi Telegráfhoz!

Kérem, hogy az enyhítések után is maradjunk fegyelmezettek! Vigyázz magadra! Vigyázzunk egymásra!

Hajrá Sé!!!

Nagy Róbert
polgármester

 

Ossza meg, ha tetszett!

 Archívum

x

A weboldalon "cookie-kat" ("sütiket") használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk látogatóinknak. A cookie beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.

Elfogadom Elutasítom Adatvédelmi központ További információ a cookie-kezelésről