Tájékoztató Képviselő-testületi ülésről

Sé község önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. október 28-án tartotta legutóbbi testületi ülését, melyről engedjék meg, hogy röviden tájékoztatást nyújtsak Önöknek.
I. Beszámoló az elmúlt időszakról
ÓVODA
Úgy gondolom ezzel kell kezdenem a beszámolót! Ez egy szenzációs hír, hogy megvalósulhat egy új építésű kétcsoportos óvoda! Nagyon sok helyen megjelent már a hír! Dr. Hende Csaba országgyűlési képviselő 10.23-án a Templomkert átadási ünnepségen tett bejelentése, mely szerint 250 M.Ft-ot kapunk a megvalósításhoz, mindenkit meglepett és örömmel töltött el! Örüljünk együtt! Megígértük, megcsináljuk!
A jelenlegi szakaszban, Kupi Zoltán földmérő megcsinálta a telekegyesítéssel kapcsolatos terveket, ezeket átadtam a tervezőnek Sopár Katalinnak. Ő még dolgozik az óvoda terveken. A telepítési engedélyt az Építésügyi Hatóság soron kívül kiállította! Cél továbbra is az, hogy decemberre érvényes építési engedélyünk legyen!
Vírus
Amint azt a híradásokban is hallható, nagyon súlyos a helyzet, a megbetegedések száma rohamléptekben növekszik! Kérem Önöket, hogy mutassunk példát járjunk élen a szabályok betartásában! A MASZKVISELÉS fontosságára hívom fel a figyelmet! Helyi szinten a boltban, a postán, a dohányboltban és most már a vendéglátó egységekben is kötelező a szájmaszk viselése! Időközben elrendelték, hogy a sporteseményeken való részvétel feltétele is a maszkviselés! Akik ezt nem tartják be, szigorú büntetésekre számíthatnak! Figyelmeztessük a fegyelmezetleneket! Igény esetén falunk Időskorú Lakóinak segítünk a bevásárlásban, legyen az bolt vagy gyógyszertár! Folyamatosan figyeljük a járványügyi előírásokat, azokat be fogjuk tartani és tartatni! Fertőtlenítve van a Faluház, az Önkormányzati Hivatal, a játszótér, a sportpálya, a buszvárók! Akik házi karanténba kötelezettek, kérem tartsák be a vonatkozó szabályokat, maradjanak otthon! A rendőrség mindezt folyamatosan ellenőrzi, ha rendellenességet tapasztalnak, az nagyon súlyos büntetést von maga után!
Kerékpárút
A Sé-Szombathely közötti kerékpárút aszfaltozás és útburkolat felfestése megtörtént! Helyszíni bejárás, ellenőrzés és tereprendezés, ami még hátra van. Az átadásról külön tájékoztatást nyújtok.
A Sé belterületén futó kerékpárút garanciális javításai nem lettek elvégezve! 10.09-én volt nálam a műszaki vezető, aki egyetértett velem abban, hogy valójában semmi nem történt! Jövő év végéig még garancia van a kerékpárútra! Természetesen az önkormányzat nem hagyja szó nélkül, ha és amennyiben nem történik meg a feltárt hibák kijavítása!
Virágosítás, díszítés, elhanyagolt terület
A főutcában található virágládákat az önkormányzat dolgozói újra beültették! A virágokat a Hermann Ottó Szakiskola biztosította, a dolgozóink pedig elültették. Nagyon jó érzés végig menni falunk utcáin, úgy, hogy azt látjuk, kevés kivétellel rendezettek a „porták”. Nagyon szép látvány végig sétálni falunkon, úgy, hogy azt látjuk virágokban pompáznak az udvarok, az utcák! Mindemellett elismerés jár mindazoknak, akik falunk központi helyeit, a SÉ betűt, a buszvárókat, a hidakat feldíszítették, virágosították.
A gyertyánok pótlása is megtörtént a foci pálya parkolójánál.
Elhanyagolt területekkel kapcsolatos felszólítások megtörténnek. A Rajki utca Táncsics utca sarkánál lévő elhanyagolt terület utcára kinyúló fák ágazása, a járdatisztítás megtörtént. A társas-házaknál lévő veszélyessé vált platán fát visszavágatta a tulajdonos.
Útjavítás
A Szerház utca útpadkájának antigoritozása novemberben lesz megcsinálva. A Charlie Vendéglő melletti mezőgazdasági út nagy forgalmat bonyolít le, éppen ezért már most jelentkeznek kisebb hibák, ezért kérünk mindenkit a rendeltetésszerű használat betartására! A régi bucsui útra kivezető másik út javítását a Szkendó Kft. vállalta magára, amit eddig még nem teljesített, de remélhetőleg heteken belül mindez megtörténik, ha nem tartják be ígéretüket, a hibák kijavítását akkor is megcsináljuk!
Greencom Kft.
2020.12.18.-a után megszűnik a cég által nyújtott szolgáltatás. Mindezt a Vodafone veszi át! Már elkezdődtek a megkeresések a lakosság felé.
Falubejárás
Hetente, kéthetente megjelenünk a jegyző úttal a faluban. A hiányosságokra folyamatosan intézkedünk. Ismételten kérem, hogy az észrevételeiket Önök is jelezzék a képviselők felé.
Faluház
Nagyon jól sikerült a Batyus Őszköszöntő rendezvény! Sokan voltak, kitűnő volt a szervezés, melyben Horváth László, Konti Zoltán és Horváth Dóra oroszlánrészt vállalt! Köszönöm nekik! A heti csoportok jönnek, hétvégenként is többször volt családi rendezvény. A könyvtár csütörtökönként várja a látogatókat.
90 év
Fekete Józsefnét, Margit nénit köszöntöttük jegyző úrral. Jó egészségnek örvend. Napirend szerint él. Napi szinten főz a gyerekekre. A Jó Isten végig mellette állt. 40 évig kemény fizikai munkát végzett, a tejcsarnokot üzemeltette. A helyi közéletben aktívan részt vett, hiszen 30 évig vezette az Aranykör Klubot, tavaly adta át a klub vezetését! Számtalan kirándulást, országbejárást szervezett. Három éve combnyaktörése volt, azóta egy kicsit nehezebben megy, de még így is fürge. Makk egészséges. Egy lánya, egy unokája és egy dédunokája van! Családja körében él. Átadtuk a miniszterelnök úr emléklapját, továbbá az önkormányzat ajándékkosarával és virágcsokorral kedveskedtünk. Gratulálunk!
Csendrendelet
Csak emlékeztetőül! 09.15-től bevezetésre került! Zajjal járó tevékenység csak hétköznap és szombaton 07:00 – 20:00 között végezhető, vasárnap és ünnepnap tilos! Kérem a rendeletben foglaltak maradéktalan betartását!
Zöldhulladék sziget
Sokan várták már, hogy legyen egy nyesedékgyűjtő a faluban. Örömmel jelenthetem, hogy megnyitottuk! Alpolgármester úr felügyelete mellett zajlottak a munkálatok. Hetente kétszer van nyitva, kedden 09:00 – 13:00 és csütörtök 13:00 – 17:00 között. A működési renddel kapcsolatos tájékoztató minden háztartásba kiküldésre került. Megígértük, megcsináltuk!
A szelektív hulladék gyűjtés továbbra is zsákos formában történik, havonta egyszer szállítja el a szolgáltató.
Az STKH való egyeztetés alapján mondhatom, hogy zsákos zöldhulladék (falevél, fű stb.) gyűjtésre is lesz lehetőség jövő évtől! Részletek hamarosan.
Séi telegráf
Októberben megjelent. Voltak kisebb szerkesztési hiányosságok, amire a jövőben jobban figyelünk. A következő decemberben megjelenő ünnepi számban helyet kapnak többek között a civil szervezetek beszámolói és egyéb eseményekről szóló információk.
Templomkert
Színvonalas rendezvény keretében történt meg az átadása, az 1956-os ünnepi megemlékezéssel egybekötve. Dr. Hende Csaba országgyűlési képviselő is megtisztelte a rendezvényt. Nagyon jó volt a műsor. Elégedett volt mindenki sok helyről kaptunk dicsérő szavakat! Horváth Dóra jól fogta össze az ünnepséget, az „ÖrökSÉgünk” Alapítvány közreműködésével. Az ivókút még nem készült el, de a tervek már megvannak!
Régészet
A Savaria Turizmus szervezésében nyílt nap volt 10.06-án, az ásatás területén! Az ArcheON osztrák- magyar határon átnyúló régészeti- turisztikai projekt keretében történnek a munkálatok. Az előkerülő leletek a várakozásnak megfelelően nagyrészt a késő neolitikus lengyeli kultúra korai időszakából (Kr.e. 5000 k.) származtak. Első sorban dekoratív festett kerámiaedény darabok, idolok, kőeszközök kerültek elő.
A Savaria Múzeum továbbra is Sében folytat ásatást, ahol egy újkőkori épület részletét szeretnék feltárni.
Az első szakasz egyenlőre befejeződött. Most az önkormányzati területen is csinálnak geofizikai felmérést. Összefoglaló jegyzőkönyvüket az önkormányzat részére is eljuttatják!
Csapadékvíz elvezetés
A tanulmányterv elkészült, többek között Rajki, Szerház, Deák Ferenc, Petőfi, Kossuth utcák lettek felmérve. Jövő év elején, TOP pályázat keretében, tudunk a hálózat kiépítésére pályázni. Kondora Bálint úrnak, a megyei közgyűlés alelnökének át fogom adni a terveket, még ebben a hónapban!
Kistérségi társulás
Vasszécsenyben, az önkormányzatiság megalakulásának 30. évfordulójára szervezett ünnepségen vettem részt. Nagyszabású rendezvény volt, országgyűlési képviselők, megyei vezetők, polgármesterek voltak jelen a rendezvényen. Hasznos megbeszéléseket lehetett folytatni.
Új busz
Az MLSZ TAO sportfejlesztési program keretében sikeres pályázatunk eredményeképpen újabb busszal bővült a gépjármű park! Ez most egy Opel Zafira Life 9 személyes kisbusz. 10.21-én vettük át, átadása, beiktatása hamarosan megtörténik!
Pályázatok
– Nem a Magyar Falu Program (MFP) keretében, hanem a belügyminisztérium által került kiírásra az önkormányzati feladatellátás pályázat. Itt az önkormányzat épületének felújítására pályáztunk. Nyertünk 29.5 M.Ft-ot! Beruházást tavaszra tervezzük!
– Az MFP-n belül orvosi műszerek pályázat esetében a megrendelés elküldésre került, a beszerzés még ebben az évben megvalósul!! Az elnyert támogatási összeg közel 3 M.Ft.
– Az MFP-n belül a járdafelújítás pályázatunk is nyert, 5 M.Ft értékben. A megvalósítás jövőre történik.
– A közművelődési feladatellátásra pályázatunk, ezt az EMMI Emberi Erőforrások Minisztériuma írta ki! Itt rendezvénysátor, mobil színpad, székek, sörpad, TV, projektor szerepelt a pályázatban. A pályázati összeg közel 5 M.Ft. Az elbírálás megtörtént nyertünk
810 e.Ft-ot. Ebből a Faluház részére székeket kíván beszerezni az önkormányzat.!
– Az orvosi rendelőre beadott pályázatunk 100 M.Ft. Elbírálták, tartalék állapotba került! Ez azt jelenti, hogy megvan az esélye a sikeres elbírálásnak. Mint korábban mondtam, az orvosi rendelőhöz engedélyes építési tervvel rendelkezünk!
II. Közvilágítás korszerűsítése
Áramkimaradások, áramingadozások továbbra is vannak, bár talán kevesebbszer fordul elő. Lehetőségünk van a közvilágítás korszerűsítése! Az Enerin Kft. vezető tanácsadója nyújtott tájékoztatást a képviselőknek. Jelenlegi lámpatestek lecserélése történne meg új, korszerű LED-es fényforrásokra. Falunkban 166 lámpatest van. A fényforrásokra 15 év garanciát adnak, mivel kevesebb lenne az áramfogyasztás, így telepítésük az éves közvilágítás áramszámlából lenne fedezve.
Minderről a következő Képviselő-testületi ülésen születik döntés.
III. Iskolai körzethatárok véleményezése
Szombathelyi Tankerületi Központ levelét ismerhették meg a képviselők. Jelenleg településünk körzetileg a Derkovits Gyula általános iskolához tartozik, bár sokan más iskolákba is járatják gyermekeiket. Felmérjük, hogy jelenleg hány gyermek jár a nevezett iskolába és azt is, hogy igény esetén van-e lehetőség körzetileg a váltásra!
IV. Helyi adók megtárgyalása
Amint az már mindenki előtt ismert az önkormányzatoknak jelentős bevételkiesést jelent a kormányzati célokra átcsoportosított gépjármű adó. Esetünkben mindez 6-7 millió forint éves szinten. Így szükséges, hogy az önkormányzatok megtalálják a módját, hogy mindezt pótolni tudják. Ennek egyik lehetősége az úgynevezett kommunális adó, mely a telkek és ingatlanok után fizetendő. Ez sok más településen már bevezetésre került a korábbi években, falunkban erre eddig nem volt szükség. Most viszont amennyiben a másik adónemből, az iparűzési adóból nem történik jelentősebb bevétel, akkor szükségessé válhat. Természetesen a lakosságot ez minimális mértékben terhelné, az önkormányzati gazdálkodásban viszont nagy segítséget jelentene. Számszerűsítve háztartásonként mindez nem lenne több, mint 10.000, -Ft/év.
Minderről tájékoztató anyag kerül kiküldésre a lakosságnak! Döntés a következő Képviselő-testületi ülésen várható.
Ide tartozik a népesség, a lakosság számának alakulása! Településünk lélekszáma a KSH adatai alapján 10.22-én 1388 fő volt, 84 fő rendelkezik tartózkodási hellyel! Mindez azért érdekes, mert 1500 lakosság szám esetén már magasabb állami normatívák járnak egy adott településnek.
Úgyhogy, kérek mindenkit legyünk Séiek! Aki még nem tette meg jelentkezzen be Sébe!
V. Egyebek
Honlap, oldal
A se.hu honlapunkon, illetve a Sé község Facebook oldalon az eseményekről, a falunkat érintő hírekről igyekszünk naprakész információkkal, tudósításokkal szolgálni falunk lakosságának!
Időseknek buszjárat
Továbbra is lehet jelentkezni! Novemberben elindítjuk! Lehetőséget nyújt falunk Időskorú Lakóinak a bevásárlásra boltban, gyógyszertárban Szombathelyen.
„Toronyi” telkek
Emlékeztető. A két település között, közvetlenül a Charlie Vendéglő utáni telkek eladásra kerültek. Ezek a telkek Torony közigazgatási területéhez tartoznak. A tulajdonos levélben kereste meg az önkormányzatot a telkek közművekre való rácsatlakozásának lehetősége miatt. A Képviselő-testület megtárgyalta a kérelmet és kérte, hogy nyújtsanak be vázlattervet a közművesítésről. A tulajdonos ennek eleget tett. Ezek után megkerestem a Vasvíz Zrt. illetékes vezetőit, szakembereit. Ők megerősítették, hogy a vízhálózatra való rákötés nem jelent semmilyen gondot. A szennyvízhálózatra való rákötést a szakemberek a Kölcsey Ferenc utca felől javasolták.
A Képviselő-testület mindezeket figyelembe véve engedélyezte a szennyvízhálózatra való rákötést.
Ugyanakkor készülni fog egy megállapodás, mely szerint a további telkek erre a hálózatra már nem kötnek rá! Ezt mindhárom fél aláírja!
Ide tartozik, hogy a Sé-Torony közti területeket egy befektető csoport felvásárolja. A közművesítést elvégzik, többek között a szennyvízhálózatot is kiépítik Torony felől, így nem lesz akadálya annak, hogy a további telkek már erre legyenek rákötve.
Dancs Roland kérelme
Dancs úr szakhatósági engedély és közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulás kiadása ügyben keresett meg bennünket elektromos hálózat kiépítésre vonatkozólag. Az elmúlt testületi ülésen arról tájékoztattuk a kérelmezőt, hogy a külterületen kialakítandó telkek áramellátása ne légkábellel, hanem földkábellel történjen az önkormányzat kezelésébe tartozó, bevezető árokrészen. Az önkormányzat viszont 2017-ben már előzetes hozzájárulást adott ezzel kapcsolatban, mely szerint légkábellel történjen a rákötés. Ezt az E.ON is megerősítette, mint a legegyszerűbb és a leggazdaságosabb kiépítési lehetőséget. Erről kiadták az engedélyt Dancs úrnak! Mindezeket figyelembe megadtam az erre vonatkozó szakhatósági engedélyt és tulajdonosi hozzájárulást!
Temető
Sorompó kiépítése szükséges a felvezető úthoz, amit még novemberben megcsináltatunk! Erre azért van szükség, mert rengeteg illegális szemétlerakás történik, továbbá a sírkövesek is előszeretettel rakják sokszor elhanyagolt sírokra a maradék beton vagy más építési törmelékeiket. Most éppen földet hordtak a bejárati kapuhoz! Ennek vége! Így nyomon lehet majd követni a szabálysértéséket!
Idősek Napja
A testület arról határozott, hogy akkor jár el felelősségteljesen, ha az idei évben ezt a rendezvényt nem tartja meg! Ugyanakkor falunk Időskorú Lakóinak a karácsonyi ünnepekre meglepetéssel szolgálunk, remélhetőleg mindegyikük megelégedésére! A tájékoztatást erről minden érintett december elején megkapja!
A kormány bevezeti a rendkívüli jogrendet, mely többek között azt jelenti, hogy az elkövetkező három hónapban nem lehet testületi ülést tartani, a testület hatáskörét a polgármester gyakorolja. Mindemellett a decemberre tervezett közmeghallgatás sem kerül megtartásra! A jövőbeni polgármesteri döntések mindig a képviselő testülettel való egyeztetést követően kerülnek meghozatalra!
Az elmúlt két hónapról készült polgármesteri tájékoztató falunk minden háztartásába kiküldésre került!
Végül tájékoztatom Önöket, hogy az Önkormányzati Hivatalban személyes ügyfélfogadásra nincs lehetőség! A kiküldött lakossági tájékoztatóban, a hirdetőtáblákon és a honlapon megtalálható az érintett ügyekben illetékes ügyintézők elérhetősége!
Kérek Mindenkit, hogy továbbra is legyünk fegyelmezettek, tartsuk be az előírásokat!
Vigyázzunk magunkra!! Vigyázzunk egymásra!!
Hajrá Sé!!!
Nagy Róbert
polgármester
x

A weboldalon "cookie-kat" ("sütiket") használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk látogatóinknak. A cookie beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.

Elfogadom Elutasítom Adatvédelmi központ További információ a cookie-kezelésről