Tájékoztató Képviselő-testületi ülésről

Sé község önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. szeptember 30-án tartotta legutóbbi testületi ülését, melyről engedjék meg, hogy röviden tájékoztatást nyújtsak Önöknek.

I. Beszámoló az elmúlt időszakról

Vírus

Egyre súlyosbodik a helyzet a megbetegedések száma folyamatosan növekszik! Amit tehetünk az továbbra is az, hogy mutassunk példát járjunk élen a szabályok betartásában. Helyi szinten a boltban, postán a szájmaszk viselése továbbra is kötelező! Figyelmeztessük a fegyelmezetleneket! Amennyiben szükséges és igény érkezik, akkor az idősek bevásárlását, bolt, gyógyszertár megoldjuk, mindez nyomtatott formában is kiküldésre kerül az érintetteknek! Közelgő rendezvények megtartása még képlékeny. Folyamatosan figyeljük az előírásokat és azokat be fogjuk tartani erre vonatkozólag! Fertőtlenítéseket megcsináljuk! Többek között a Faluház, az Önkormányzati Hivatal, a játszótér és a buszvárók is fertőtlenítve lesznek! Településünkön jelenleg négy karanténos van közülük egy főnek lett pozitív a teszteredménye.

Kerékpárút

Munkálatok a terveknek megfelelően zajlanak. Október első felében már kezdődik az aszfaltozás!

Szünöse lakópark

Bereczki László, a Bereczki Építőipari Kft. ügyvezetője továbbra is keresi a telektulajdonosokat. Az év végére szeretné, ha mindenkivel megegyezne! Akivel még nem beszélt, attól türelmet kér!

Fűnyírás, egyéb a lakók részéről jelzett problémák

Munkásaink már a hatodik kört kezdték el a falu érintett területeinek fűnyírásában! Megjegyzendő, az elmúlt években kétszer is elég volt körbe menni! Rengeteg csapadék, sok a munka!

Jegyző úrral kéthetente, ha szükséges hetente falubejárást tartunk, igyekszünk a problémákra és a bejelentésekre reagálni.

A lakók által eddig érkezett bejelentések rendezve, kezelve lettek. Így a Templomkert nem önkormányzathoz tartozó részéről a hulladék elszállításra került, a Fenyves utca érintett területén a parlagfű kiirtásra került, a Balassi Bálint utcában szükséges lámpatest igény bejelentése megtörtént. Továbbra is kérjük jelezni az észlelt problémákat, akár a képviselőknek is megtehetik észrevételeiket!

A Szabadság utcában kihelyezett virágládákba új virágok kerülnek beültetésre október első felében! Köszönjük a virágládákat örökbefogadók gondos munkáját! Továbbá köszönjük az érintettek áldozatos munkáját, hogy a Szabadság utcában és déli lakótelep előtt a hídjaink is virágözönben pompáznak!

Útjavítás

A Szerház utca útpadkájának antigoritozása októberben megtörténik. Charlie Vendéglő melletti mezőgazdasági út javítása elkészült, a munkát a Meliorációs és Rekultivációs Kft. végezte. Az út nagy forgalmat bonyolít le, éppen ezért már most jelentkeznek kisebb hibák, ezért kérünk mindenkit a rendeltetésszerű használat betartására! A régi bucsui út hídjának javítása négyszeri határidő hosszabbítás után elkészült, hibák még mindig vannak, de legalább a forgalom előtt megnyitották.

Garanciális javítás kerékpárút

A garanciális javítás határideje 2020.09.30.-a volt! Mindenki láthatja, hogy nem történt meg a jelentkező hibák elhárítása. Természetesen mindez nem marad szó nélkül, a szükséges lépéseket megtesszük!

Diákmunka

Összesen nyolc fő vett részt, nagy segítséget jelentettek az önkormányzatnak! Név szerint Dávid Franciska, Török Sára, Fehér Virág, Fekete Levente, Fekete Bence, Nagy Réka Anna, Mándli Nikolett, Prim Olivér. Köszönjük munkájukat!

Marlovics birtok

A Képviselő-testület határozatát megküldtük Szombathely polgármesterének, valamint a lakókat képviselő ügyvéd úrnak is. E szerint kértük, a rendezési tervük módosítása során vegyék figyelembe, hogy a lakosságot zavaró tevékenység ne lehessen az érintett területen sem! Az álhírek ellenére mi nem a birtokközpontot akarjuk megszüntetni, engedélyét visszavonni, hiszen nem is tehetjük! Mi az érintett lakók nyugalmának biztosítása mellett, azt szem előtt tartva foglaltunk állást!

E.ON

Áramkimaradások, áramingadozások folyamatos előfordulása miatt a kivizsgálás kérése részemről többször megtörtént, utoljára már egy „kicsit” erőteljesebben! A szolgáltató válasza megérkezett, ebben tájékoztattak, hogy 09.05-én a hibát elhárították. Ennek ellenére nemrég újabb áramszünet volt, indoklásuk szerint ez nem függött össze az általuk kijavított hibával.

Greencom Kft. – Vodafone

2020.12.18.-a után megszűnik a Greencom Kft. szolgáltatása, mindezt a Vodafone veszi át! Hamarosan megkeresések történnek a lakosság felé.

Mindemellett a Telekom megrendelése alapján kiépítésre kerül az optikai lefedő hálózat. A Detecom Kft. megbízásából a Trenkwalder Kft. csinálja. A projekt menedzserrel Rácz István képviselővel tárgyaltunk, ugyanis lesznek utcák, utcarészek, ahol földkábellel oldják meg a kiépítést. A hozzájáruló nyilatkozatokat a cég képviselői kihordták az érintetteknek, ezek az elfogadást és aláírást követően az önkormányzatnál leadhatóak. Terveztetést, engedélyeztetést követően a gyakorlati munka a jövő év második felében várható.

Vihar

Társasháznál lévő platánfa. A szakértő tanulmánytervét megkaptuk, ami tartalmazza a szükséges munkák elvégzését. A fa egyébként nem az önkormányzati területen található, hanem magán tulajdonban van, így a javasolt munkákat is a telektulajdonosok fogják elvégezni. A tanulmánytervet rendelkezésükre bocsájtottuk.

A sérülést szenvedett hidat az önkormányzat megcsináltatta, Szabadi Károly úr volt a kivitelező.

Vasi Vasember

09.12-én szombaton került megrendezésre. A rendező Pannon Sport köszönte a segítségnyújtást, az útkereszteződések lezárását. Köszönöm a hat fő önkéntes diák segítségét!

Lomtalanítás

A lomtalanítás 09.04-én pénteken megtörtént!! Ugyanakkor megjegyzendő, hogy a lakosságszámra kivetített megengedett mennyiség felett fizetni kell! Mivel esetünkben a hulladék mennyiség meghaladta az egy főre meghatározott keretet, így az önkormányzatnak 350 e.Ft-ot kellett fizetni a hulladékgazdálkodónak!

Faluház

Programok folyamatosan vannak. A bérbeadás működik, az állandó programok mellett főleg családi rendezvényeknek keresnek lehetőséget az emberek. A könyvtár hetente egyszer, csütörtökön délután van nyitva. Volt Egészség Nap Sében, 35 fő vett részt, nagyon kevés! Tudni kell, hogy ez egy egy millió forintos rendezvény volt! A Bingó esten is alig voltak, továbbá volt tervezve kirándulás Kőszegre, amit érdeklődés hiányában le kellett mondani. Ellenben a gyerekprogramok nagy sikerrel zárultak!

A közösség megmozgatása egy nagyon nagy és szép feladat. A képviselők is segíteni fognak a Faluház vezetőnek, de Önöket is kérem, hogy vegyenek részt a programokon! Amennyiben a járványügyi előírások megengedik lesz Adventi vásár 12.06-án, aznap este Joós Tamás, Cseh Tamás emlékest műsorával lép fel. Az Idősek Napja 11.21-re, a Mikulás 12.04-re van tervezve.

Szemetelések

Továbbra is előfordulnak illegális szemétlerakások. A régi bucsui út hídjánál megint szemeteltek. Hivatalos levelet találtunk! A feljelentést megtettem!

Telefonfülke

Kérésünkre, a régi elszállításra került, mivel zavarta a kerékpárosok közlekedését. Hamarosan megtörténik az új készülék felszerelése az önkormányzat falára.

90 év

Varga Lászlónét, Rózsi nénit köszöntöttük jegyző úrral. Jó egészségnek örvend. Napirend szerint él. Nagyon sokat dolgozott az élete során, ez adott neki mindig erőt. Mindig valamit tenni kellett, egy pillanatra sem állt meg! A miniszterelnök emléklapjával, az önkormányzat ajándékkosarával és virágcsokorral kedveskedtünk neki.

Csendrendelet

A rendelet elkészült, melyet a Kormányhivatal jóváhagyott. 09.15-től bevezetésre került! A lakosság részére az általános tudnivalók kiküldésre kerültek. Kérem a rendeletben foglaltak maradéktalan betartását!

Nyesedékgyűjtő

Megígértük, megcsináltuk! A foci pálya mögött, az Aranypatak melletti területen került kialakításra. Rövidesen átadjuk, tervezetten 10.19-én! Alpolgármester úr felügyelete mellett zajlottak a munkálatok. Tereprendezés, kerítés láb állítás, betonozás, drótkihúzás, kapu csináltatás, festés, szelektív hely kialakítás stb. A lakosság részére tájékoztató kerül kiküldésre a működési renddel kapcsolatban!

Pályázatok

A TOP pályázatokhoz adatbekérést küldött ki a Megyei Közgyűlés elnöke, Majtényi László. A terveinket összeállítottuk és megküldtük elnök úrnak, ugye ez már a 2021-2027 időszakot öleli fel.

A belügyminisztérium által került kiírásra az önkormányzati feladatellátást szolgáló pályázat. Itt az önkormányzat épületének felújítására pályáztunk. Örömmel jelenthetem, nyertünk 29.5 M.Ft-ot! A beruházást tavaszra tervezzük! Ez nagy siker!

Az orvosi műszerek pályázat esetében a megrendelés elküldésre került, a beszerzés még ebben az évben megvalósul!! Az elnyert pályázati összeg közel 3 M.Ft.

A járdafelújításra 5 M.Ft-ot nyertünk. A megvalósítást jövőre tervezzük, remélhetőleg útfelújítással egybekötve.

Kiírásra került a közművelődési feladatellátás pályázat, ezt az EMMI Emberi Erőforrások Minisztériuma írta ki! Beadtuk a pályázatot! Itt rendezvénysátor, mobil színpad, székek, sörpad, TV, projektor szerepel a pályázatban. A pályázati összeg közel 5 M.Ft. Ez elbírálás alatt van.

A Magyar Falu Program (MFP) keretén belül is kiírásra került pályázat a kultúrház (polgármesteri hivatal) felújítására! Ezt is beadtuk. Hiánypótlás megtörtént. Elbírálás alatt!

Az útfelújítás pályázatunk (30 M.Ft), viszont nem nyert, egyenlőre tartalék állapotba került.

Az orvosi rendelőre beadott pályázatunk (100 M.Ft) szintén tartalék állapotba került! Korábban már említettem az orvosi rendelőhöz engedélyes építési tervvel rendelkezünk!!

A játszótér pályázat beadásra került! Itt a pályázati összeg 5 M.Ft. Sajnos ez nem nyert!

Közterületi eszközbeszerzésre is beadtuk a pályázatunkat! Pályázati összeg 15 M.Ft. Egyenlőre tartalék állapotba került.

II. Óvodához kapcsolódó rendezési terv módosítása

Az ÓVODA!!

07.22-én KIÍRTÁK és az ÓVODA TORNASZOBA PÁLYÁZATOT az Magyar Falu Programon belül!

A pályázati összeg 150 M.Ft óvoda és 30 M.Ft tornaszoba!

Múltkori tájékoztatómban beszámoltam róla, hogy mennyi helyen kellett lobbizni, mit meg kellett tenni annak érdekében, hogy minden összeálljon. A pályázatot az adott határidő, 09.04.-e előtt beadtuk! Ezzel kapcsolatban egyeztettem Kondora Bálint úrral is az EU-s pályázatok adta lehetőségekről.

A cél, hogy decemberre érvényes építési engedéllyel rendelkezzünk!

Éppen ezért többször jártunk Dr. Csermelyi Andrea Állami Főépítész asszonynál.

Sok mindent meg kellett tenni ahhoz, hogy a tervdokumentáció összeálljon. A rendezési terv módosításához a partnerségi egyeztetés lejártával a komplett tervdokumentációt megküldtük a Főépítész asszonynak. 09.23-án volt a tárgyalás, ahol a jegyző úrral vettünk részt. Majdnem minden rendben volt, csak egy kis probléma adódott, emiatt véleményezésre Budapestre küldte az anyagot, amit soron kívüliséggel ügy-intéztek! A jóváhagyó végzést Főépítész asszony kiállította, azaz a rendezési tervben ezen terület, egy helyrajzi számú, egy építési övezeti besorolású, kiemelt fejlesztési terület lett! Most Kupi Zoltán földmérő dolgozik, a földhivatalba mindez beadásra kerül, a tervezőnk pedig be tudja nyújtani a kérelmet telepítési eljárás formájában az Építésügyi Hatósághoz, azaz decemberre meg lesz az érvényes építési engedélyünk!!

Összegezve, reményeim szerint az új építésű kétcsoportos óvodához mind anyagi erőforrással, mind építési engedéllyel még ebben az évben rendelkezni fogunk!! Ez pedig egy óriási siker lenne!

III. Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) elfogadása

Sé Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta Sé Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatát.

IV. 074/ hrsz.-ú terület belterületbe vonás tárgyalása

A korábbi testület már határozatot hozott ezen terület belterületbe vonásáról. A földhivatali eljáráshoz most a 0-ás helyrajzi számot kellett megváltoztatni! Mindezt a Képviselő-testület megszavazta.

V. Helyi adókról szóló rendelet megvizsgálása

Korábban már említettem, hogy a gépjárműadó elvonása jelentős bevételkiesést okoz az önkormányzatunk számára. Mindemellett a járványügyi helyzet miatt az iparűzési adóból befolyt összeg is jóval kevesebb lesz. Éppen ezért szükséges a kieső bevételi források pótlása. Megnyugtatok mindenkit, hogy a Képviselő-testület megfontolt döntést fog hozni az ügyben, melyről a falunk lakossága időben tájékoztatva lesz!

VII. Egyebek

Régészet

A Savaria Múzeum régészeti osztályvezetője volt a vendégem, munkatársával, akikkel bejárást tartottunk az érintett régészeti területen. Először földtani, geofizikai vizsgálatokat végeztek, majd 09.21-től részleges feltárás kezdődött.

Tehát a Savaria Múzeum jelenleg Sében folytat ásatást, ahol egy újkőkori épület részletét szeretnék feltárni. Az előkerülő leletek várhatóan nagyrészt a késő neolitikus lengyeli kultúra korai időszakából (Kr.e. 5000 k.) származnak majd. Elsősorban dekoratív festett kerámiaedényekre, idolokra (kis méretű, égetett agyag emberszobrocskák), kőeszközökre, és az egykoron táplálékként elfogyasztott állatok csontjaira számítanak a régészek. Az ArcheON osztrák- magyar határon átnyúló régészeti- turisztikai projekt keretében, a Savaria Turizmus szervezésében nyílt nap lesz (ezen írás megjelenésekor már volt!) az ásatás területén.

Csapadékvíz elvezetés

Tanulmánytervet készíttetünk, ami hamarosan elkészül. Az érintett utcák fel lesznek mérve. Reményeim szerint jövő év elején, TOP pályázat keretében, tudunk a hálózat kiépítésére pályázni.

Templomkert

Az átadó ünnepség nemzeti ünnepünkön, 10.23-án 1000kor lesz. Az előzetes programterv készül. Horváth Dóra Faluház vezető szervezi a műsort az „ÖrökSÉgünk” Alapítvány bevonásával. A Kneipp sétányt az alapítvány társadalmi munka keretében megcsinálta. Nagyon szép lett! A Békepont és az Ivókút tervezését, kivitelezését pedig Sörös István volt polgármester felügyeli. Az eseményt Dr. Hende Csaba országgyűlési képviselő úr is megtiszteli!

Séi Telegráf

Az újság következő lapszáma október elején fog megjelenni, mely elsősorban az önkormányzati híreket, rendezvényeket foglalja össze. A következő decemberben megjelenő ünnepi számban helyet kapnak többek között a civil szervezetek beszámolói és egyéb eseményekről szóló információk is.

Időseknek buszjárat

Bevezetjük! Az igények felmérése megkezdődött, eddig összesen három fő jelentkezett. Várjuk a további jelentkezéseket, akár a képviselőknek jelezve, akár az önkormányzathoz leadva!

Honlap, oldal

A se.hu honlapunkon, illetve a Sé község Facebook oldalon az eseményekről, a falunkat érintő hírekről igyekszünk naprakész információkkal, tudósításokkal szolgálni falunk lakosságának!

Kistérségi társulás

Az önkormányzatiság megalakulásának 30. évfordulója lesz Vasszécsenyben az érintett polgármesterek, illetve a meghívott vendégek részvételével.

Sé – Toronyi közötti telkek

Amint azt már korábban említettem, a két település között, közvetlenül a Charlie Vendéglő utáni telkek eladásra kerültek. Ezek a telkek Torony közigazgatási területéhez tartoznak. A tulajdonos levélben kereste meg az önkormányzatot a telkek közművekre való rácsatlakozásának lehetősége miatt. A Képviselő-testület megtárgyalta a kérelmet és kérte, hogy nyújtsanak be vázlattervet a közművesítésről. A tulajdonos ennek eleget tett. Ezek után megkerestük a Vasvíz Zrt. illetékes vezetőit, szakembereit. Ők megerősítették, hogy a vízhálózatra való rákötés nem jelent semmilyen gondot. A szennyvízhálózatra való rákötést – ami két oldalról a Móricz Zsigmond utca és a Kölcsey Ferenc utca felől lehetséges – még tüzetesebben át kell gondolni.

Mindenképpen a falunk érdekeit szem előtt tartva fog döntést hozni a Képviselő-testület, nem szeretném, ha a rákötések után bármilyen probléma jelentkezne az érintett utcákban. Éppen ezért további megbeszélésekre és tájékozódásra van szükség az ügyben, ezért kérjük a tulajdonosok türelmét.

Végül tájékoztatom Önöket, hogy az Önkormányzati Hivatalban személyes ügyfélfogadásra csak telefonon történt előzetes egyeztetést követően van lehetőség! A kiküldött lakossági tájékoztatóban és a honlapon megtalálható az érintett ügyekben illetékes ügyintézők elérhetősége! Mindemellett észrevételeikkel, javaslataikkal, problémáikkal úgy, ahogy eddig, fordulhatnak személyesen hozzám, a jegyzőhöz vagy a képviselőkhöz is!

Hajrá Sé!!!

Nagy Róbert

polgármester

x

A weboldalon "cookie-kat" ("sütiket") használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk látogatóinknak. A cookie beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.

Elfogadom Elutasítom Adatvédelmi központ További információ a cookie-kezelésről