Tájékoztató Képviselő-testületi ülésről

Sé község önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. augusztus 26-án tartotta legutóbbi testületi ülését, melyről engedjék meg, hogy röviden tájékoztatást nyújtsak Önöknek.

I. Beszámoló az elmúlt időszakról

Vírus
A veszély nem múlt el, be kell tartani az előírásokat, lazítani nem szabad! A szükséges készleteink rendelkezésre állnak, de kiegészíteni szükséges! Helyi szinten a boltban, postán a szájmaszk viselése továbbra is kötelező! Figyelmeztessük a fegyelmezetleneket! A Mosoly Klub is felajánlott 20.e.Ft-ot az „Együtt Séért” alapba! Köszönjük!

Sé – Szombathely kerékpárút
Munkálatok a terveknek megfelelően zajlanak, az ősz végére be is fejeződnek!

Szünöse lakópark
Bereczki László, a Bereczki Építőipari Kft. ügyvezetője továbbra is keresi a telektulajdonosokat. Ősz végére szeretné, ha mindenkivel megegyezne! Akivel még nem beszélt, attól türelmet kér!

Útjavítás
Elsősorban ismét a Szerház utca útpadka javítása szükséges, antigonitot rendeltünk. De, természetesen megnézzük és ahol szükséges javítjuk a többi belterületi utat is! A régi bucsui út még mindig le van zárva, ebből kifolyólag a Charlie Vendéglő melletti mezőgazdasági úton a gépjárműforgalom megnövekedett, az út állapota „kritikus”, javítása hamarosan meg fog történni!

Faluház
Játszós Nap volt a gyerekeknek. Horváth Dóra faluház vezető különböző programokkal, játékokkal várta a gyerekeket, Süle József Richárd képviselő exatlon pályát csinált. A Kőszegre tervezett kirándulás a kevés jelentkező miatt elmaradt. A moziszerződés aláírásra került, így a könyvtár által biztosított, – amúgy zárt felületről – filmvetítések lesznek a Faluházban.

Garanciális javítás kerékpárút
A hibák kijavítása szeptemberben fog megtörténni! Véleményeket, javaslatokat bekérjük a Szabadság utca érintett lakóitól.

Diákmunka
Most 3 fő (egy fiú, két lány) dolgozik! Legfőképpen adminisztratív munkát végeznek! Temető nyilvántartás, ebösszeírás, lámpatestek összeírása stb. Három hetet voltak, nagyon sokat segítettek.

50/2 földterület
A földterület tulajdonosával folyamatos az egyeztetés. Hamarosan megegyezés várható.

E.ON
A hivatalos levelet megírtuk és elküldtük! Áramkimaradások, áramingadozások folyamatos előfordulása, kivizsgálás kérése! Válasz megérkezett, melyben több oldalon a jogszabályokról adtak tájékoztatást. Természetesen ezt nem fogadtam el, újabb megkeresést kezdeményezek a szolgáltató felé, válaszukat és az egész ügymenetet meg fogom osztani a lakossággal!

Greencom Kft.
Sági Balázzsal ügyvezetővel egyeztettem. 2020.12.18.-a után megszűnik a Greencom szolgáltatása. A szolgáltatást a Vodafone veszi át, csakúgy, mint UPC-t is. Többek között az internet sávszélesség nagyobb lesz, bővül a TV kínálat, szabad Wifi lesz. Új szerződések lesznek, minderről már előzetes tájékoztatók kerültek kiküldésre a lakosság fele, de mindenkit személyesen fognak felkeresni.

Bölcsőde
Az Egyesített Bölcsődei Intézménnyel a szerződés aláírása megtörtént, tehát 07.01-től 3000 Ft/fő/nap az önkormányzat által fizetendő költségtérítés.

Vihar
Platánfa. A nagy szél az egyik nagy ágat letörte. Szerencsére személyi sérülés nem történt. A híd megsérült, jelenleg le van zárva. A híd javítása a biztosító vizsgálata után megtörténik. A fa állapotáról fa-szakértői vélemény készül, mely alapvetően meghatározza a további sorsát.
A gólyafészek lepottyant. A Madármentő Központ ősszel újraépíti.

Szemetelések
Továbbra is fennálló probléma. Ha látunk illegális szemétlerakásokat azt jelezzük az önkormányzat fele Figyeljünk! Figyelmeztessük a fegyelmezetleneket! A falu több pontján lesznek szemetesek kihelyezve, rendelésük megtörtént!

Elhanyagolt területek
Van több is a falunkban! Van, amit nehéz beazonosítani. Az önkormányzat felszólító leveleket fog kiküldeni az érintettek részére!

II. Pályázatok

Egy kis ismétlés a Magyar Falu Program (MFP) pályázatairól.
– Az orvosi műszerek pályázat nyert!! Összeg közel 3 M.Ft. Szeptember második felében, október elején megtörténik a beszerzés. Az összeget a Magyar Államkincstár (MÁK) már korábban az önkormányzat számlájára utalta!
– Az orvosi rendelőre beadott pályázatot (100 M.Ft) elbírálták, egyenlőre tartalék állapotba került! Az orvosi rendelő építési engedélye megérkezett!!
– Az út -és járdafelújítás pályázatot szerettük volna együtt kezelni, de nem sikerült! A járdafelújítás pályázatunk nyert, közel 5 M.Ft értékben. Az összeget a MÁK már az önkormányzat számlájára utalta! Az útfelújítás pályázat tartalék állapotba került!
– A játszótérre beadott pályázat (5 M.Ft) sajnos most nem nyert!
– Közterületi eszközbeszerzésre beadott pályázat (15 M.Ft) sajnos nem nyert!
– Nem a MFP-n belül, hanem a belügyminisztérium által került kiírásra az önkormányzati feladatellátás pályázat. Itt az önkormányzat épületének felújítására pályázunk, Beadtuk a pályázatot! A kisebb hiánypótlást kezeltük. Itt a pályázati összeg 30 M.Ft. Elbírálás alatt!
– Kiírásra került a közművelődési feladatellátás pályázat, ezt az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) írta ki! Ebben főként a Faluházhoz szerepel eszközbeszerzés, úgymint rendezvénysátor, székek, mobil színpad, különböző technikai berendezések. Közel 5 M.Ft értékben beadtuk a pályázatot!
– 07.22-én összesen hat pályázat került kiírásra, úgymint óvoda (150 M.Ft), óvoda tornaszoba (30 M.Ft), kultúrház (polgármesteri hivatal) (50 M.Ft), szolgálati lakás (30 M.Ft), iskola (100 M.Ft), iskola tornaterem (30 M.Ft). Ezek közül az óvodára, óvoda tornaszobára és a polgármesteri hivatal felújítására adjuk be a pályázatunkat!
– 07.27-én összesen újabb öt pályázat került kiírásra, úgymint önkormányzati kerékpárút (50 M.Ft), elhagyott ingatlan közcélra történő vásárlása (5 M.Ft), építési telkek kialakítása közművesítéssel (5 M.Ft), temető és egyházi temető fejlesztése, ravatalozó (5 M.Ft, 30 M.Ft,). Ezekre nem tudunk pályázni!

Az ÓVODÁRÓL egy kicsit részletesebben:

– Újból beszéltem Dr. Hende Csaba országgyűlési képviselőnkkel, aki az óvodát – ahogy azt több fórumon lenyilatkozta – teljes mellszéllességgel támogatja és segít a megvalósításhoz szükséges további anyagi erőforrások előteremtésében.
– Tárgyalásokat folytattunk a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnál (NÉBIH), ahol a megtervezett óvoda helyiségeinek, elhelyezésének, élelmiszer tárolások, mosogatók, hulladéktárolók, a szükséges kiegészítések átbeszélésére került sor a szakemberekkel és a tervezővel.
– Tárgyalásokat folytattunk az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatnál (ÁNTSZ), ahol a különböző előírások, helyiségek méreteinek áttekintése történt meg.
– Hajdú István Építésügyi Hatóság osztályvezetőnél is jártunk. Itt már a megközelítés került előtérbe. Útkapcsolattal kapcsolatban folytatunk megbeszélést.
– Gergye Péter településtervező és Kupi Zoltán földmérő volt a következő „célpont”. Itt szintén az útkapcsolat, illetve az építési övezetek egységesítése került szóba.
– Végül Csermely Andrea megyei főépítésszel találkoztunk. Főépítész asszony szabadság alatt fogadott bennünket! Ő a végleges megoldást vázolta fel. A szükséges módosítások után egybe vonva kiemelt fejlesztési területként kezeljük a szóban forgó egységet. Ennek megfelelően kerülnek összeállításra a különböző tervdokumentációk a tervező és a településtervező által.
– A pályázatot a szeptember 04.-i beadási határidő előtt beadjuk!
– A különböző megbeszélések a továbbiakban is folytatódnak, támogatásáról minden szerv vezetője biztosított bennünket!

III. Csendrendelet

A tervezet elkészült! A Képviselő-testület egyhangúlag támogatta. Hatálya legfőképpen vasár -és ünnepnapokon végzett zajjal járó tevékenységek tiltására terjed ki. A Kormányhivatal véleményezésére várunk. 09.14-től tervezzük bevezetni. A lakosság részére az általános tudnivalók hamarosan kiküldésre kerülnek!

IV. Egyebek

Vasi Vasember
09.12-én szombaton rendezik meg. A rendező Pannon Sport vezetőivel hétfőn találkozom.

Lomtalanítás
A lomtalanítás időpontja 09.04, péntek!! Az erről szóló tájékoztatást minden háztartásba eljuttattuk! Tartsuk be az abban foglaltakat!

Csapadékvíz elvezető árok
Tanulmányterv készül, az érintett utcák fel lesznek mérve. Mindez TOP pályázat keretében, nagy valószínűséggel jövő januárban kerül kiírásra, az előkészületeket megkezdtük!

Templomkert
Amint azt a korábbiakban már említettem, az átadó ünnepséget még ebben az évben meg kell tartani! Az előkészületek egy kicsi csúszásban vannak, így az „ÖrökSÉgünk” Alapítvánnyal is megbeszélve az átadó ünnepséget nemzeti ünnepünkön október 23-án tervezzük megtartani. A műsort Horváth Dóra Faluház vezető fogja összeállítani, bízom benne mindenki megelégedésére! Ezzel kapcsolatban a továbbiakban természetesen tájékoztatjuk a lakosságot!

Séi Telegráf
Szeptemberben újra megjelentetjük!

Időseknek buszjárat
Tervezzük bevezetni! Igényfelmérés az érintettek körében megtörténik! Segítjük falunk Időskorú Lakóit, hogy hetente egy alkalommal eljussanak Szombathelyre gyógyszertárba, húsboltba, zöldségeshez stb.

Marlovics birtokközpont
Amint azt említettem már ez egy régóta húzódó történet! A Kossuth utca és a Szabadság utca érintett lakói korábban aláírást gyűjtöttek, a Marlovics tanyán EU-s pályázat kapcsán építendő magtár épület ellen. A beruházást ellenző lakókat képviselő, Gál Róbert ügyvéd azzal kereste fel a Képviselő-testületet, hogy támogassuk őket és hozzunk határozatot erről! Tájékoztattam ügyvéd urat, hogy a falu lakóit a Képviselő-testület mindenben támogatja, de a terület illetékese Szombathely, tehát kérelmével Szombathely város polgármesterét is keresse fel! Mindenesetre a Képviselő-testület határozatot hozott, mely szerint levélben tájékoztatja Szombathely Önkormányzatát, hogy a rendezési tervük módosítása során vegyék figyelembe, hogy falunk érintett lakosságát zavaró mezőgazdasági tevékenység, építkezés ne történhessen a szóban forgó területen!

Sé – Toronyi közötti telkek
A két település között, közvetlenül a Charlie Vendéglő utáni telkek eladásra kerültek. Ezek a telkek Torony közigazgatási területéhez tartoznak. A tulajdonos levélben keresett meg a telkek közművekre való rácsatlakozásának lehetősége miatt. A Képviselő-testület tárgyalta a kérelmet és egyöntetű véleményt formált, miszerint a tulajdonos részéről közmű terveztetést vagy annak vázlatát szükséges bemutatni. Természetesen nem szeretnénk, ha településünket bármilyen negatív hatás érné, ezért megalapozott döntést fogunk hozni. Mindebben a Vasvíz Zrt. üzemmérnöke is megerősített bennünket, aki szintén a közmű terveztetést javasolta és legnagyobb problémának a csatornahálózatra való rácsatlakozást ítélte. Mindemellett Torony Község Polgármesterét is megkereste a kérelmező, aki szintén az előzőekben leírtakról tájékoztatta.

Végül tájékoztatom Önöket, hogy a Képviselő-testület tagjai különböző feladatköröket fognak át. Ebből kifolyólag folyamatosan fogják keresni a lakosságot akár személyesen, levélben vagy interneten keresztül különböző, a beszámolóban is megtalálható ügyekben. Mindez elősegíti, hogy naprakész információkkal rendelkezzünk a jelentkező problémákról és az egyes ügyekkel kapcsolatos igényfelmérések is zökkenőmentesebben menjenek.

Hajrá Sé!!!

2020.08.28.

Nagy Róbert
polgármester

x

A weboldalon "cookie-kat" ("sütiket") használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk látogatóinknak. A cookie beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.

Elfogadom Elutasítom Adatvédelmi központ További információ a cookie-kezelésről