Szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre, önként vállalt feladatok

A helyi önkormányzat kötelezően és önként vállalt feladatai

A helyi önkormányzat kötelezően és önként vállalt feladatai

Kötelező feladat

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
016030 Állampolgársági ügyek
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
045120 Út, autópálya építése
045130 Híd, alagút építése
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása
045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek
047410 Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása
061010 Lakáspolitika igazgatása
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
064010 Közvilágítás
066010 Zöldterület-kezelés
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
072111 Háziorvosi alapellátás
072311 Fogorvosi alapellátás
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás
074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
074013 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
081010 Sportügyek igazgatása
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
082042 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
082044 Könyvtári szolgáltatások
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
102025 Időskorúak átmeneti ellátása
102031 Idősek nappali ellátása
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
104043 Család és gyermekjóléti központ
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
107052 Házi segítségnyújtás
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
109010 Szociális szolgáltatások igazgatása

Önként vállalt feladat

013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
041236 Országos közfoglalkoztatási program
013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
021020 Védelmi képesség fenntartása, fejlesztése, honvédelmi felkészítés
025010 Védelmi feladatok igazgatása és szabályozása
031030 Közterület rendjének fenntartása
051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
061020 Lakóépület építése
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
074052 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei
074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok
081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)
084070 A fiatal társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
041235 Vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy foglalkoztatásához nyújtható támogatás
045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás
082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
x

A weboldalon "cookie-kat" ("sütiket") használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk látogatóinknak. A cookie beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.

Elfogadom Elutasítom Adatvédelmi központ További információ a cookie-kezelésről