Nézzenek be Savaria őskorába! – Ilyen lett a Múzeum új állandó tárlata

Végre, végre, ujjongunk mi is, lesz hová vinni a gyereket egy esős hétvégén, pláne, hogy épp az őskornál tart. Ráadásul felnőtteknek is lájkolható.

Egy biztos, a Savaria Múzeum volt állandó (tavaly lebontott) ré­gé­sze­ti és ter­mé­szet­tu­do­má­nyi tárlata finoman szólva is megérett már egy alapos ráncfelvarrásra. 33 évet húzott le, állítólag az első időszakban (még a ’80-as években) országos szinten is mértékadónak számított, csak aztán szép lassan megkopott, megkoszlott.

Most viszont, ha nem is teljes egészében, de két terme kicserélődött, modernebb lett, „szombathelyibb” tematikájú installációkat kapott. A csütörtök délutáni megnyitáson mi is részt vettük, elhangzottak beszédek is, melyekből kimazsoláztuk a lényeget, mégpedig:

  • Változó kul­tú­rák a vál­to­zó táj­ban cím­mel nyí­lt meg ez az új ál­lan­dó ki­ál­lí­tá­s;
  • tágabban a Nyugat-Dunántúl, szű­keb­ben vé­ve Vas me­gye ős­ko­ri te­le­pü­lés­tör­té­ne­tét és leg­szebb ré­gé­sze­ti em­lé­ke­it nézhetjük itt meg;
  • a felújítás negyvenmillió forintba kerül, amelynek felét az önkormányzat állta, hozzá ugyanekkora összeget nyert a múzeum két pályázaton.

Mi mindent láthatunk a vitrinekben?

Jó ötlet, hogy pad­ló­grafi­ka ve­ze­t vé­gig az egyes tör­té­ne­ti kor­sza­ko­kon, az új­kő­kor­tól az idő­szá­mí­tá­sunk kez­de­té­ig. Ha a kronológiát nézzük, akkor nagy hangsúlyt kapott a séi és a velemi őskori anyag, mert az egész Kárpát-medencét tekintve is jelentősek az itt talált leletek. De nemcsak az 1-2., hanem a 3-5. századot is bemutatják.

A kiállított leletek többségében az utób­bi 15-20 év nagy­be­ru­há­zá­sa­it meg­elő­ző fel­tá­rá­sok­ból kerültek elő: többek között a szebbnél szebb fa­ze­kasmunkák. (Ezek a kedvenceink:) Szemügyre vehetjük az ős­ko­ri ház­tar­tá­sok kel­lé­keit, a ter­mé­keny­ség­hez vagy ara­tá­si ün­nep­hez kö­tő­dő női ido­lokat, kő-, agancs- és csont­esz­kö­zöket.

Közben pedig mo­dern, lát­vá­nyos ins­tal­lá­ci­ó­kat és di­gi­tá­lis tech­ni­kát is hasz­nálnak, pél­dá­ul a ké­ső bronz­ko­ri ház­épí­tés tech­ni­ká­ját érin­tő­kép­er­nyős gép­pel, 3D-ben is­mer­he­tjük meg. Külön izgalmas a ki­ál­lí­tás egyik köz­pon­ti ele­me, a Szent Vid-hegy kö­rül­jár­ha­tó nagy­mé­re­tű ma­kett­je, ame­lyre lemodellezték az ős­ko­ri há­zakat is, méretarányosan.

Pár különlegesség még – amiket kár nem megnézni

  • a ko­ra-bronz­ko­ri ke­nyér ala­kú agyag­tár­gyak – funkciójuk ismeretlen;
  • csé­szés mar­ko­la­tú mi­ni­a­tűr bronz kard, amely­nek egyet­len pon­tos má­sa Svédországból is­mert;
  • a ve­le­mi Szent Vid-hegyen, 1929-ben ta­lált arany­kincse: egy di­a­dém négy ko­rong­gal és arany­szá­lak­kal.

Ne is ragozzuk tovább, mi fellelkesedtünk

Úgyhogy, akit csak egy kicsit is érdekel a régmúlt, pláne az őskor (ilyen vagy olyan pattintott- vas- és bronzkorszaka), aki imád élőben, saját szemmel kultikus és profán tárgyakat felfedezni – annak ezt látnia kell!

Ami maradt a régi – és amit folytatnának

A természeti és földtörténeti kiállítás, illetve a kőtár anyaga egyelőre maradt a régi, ezek átalakítására külön szeretnének pályázni. Továbbá tervezik, hogy az állandó kiállítás másik két termét is átalakíthatnánk, ahol a város történetét mutatnánk be, a római kortól a dualizmus koráig.

Forrás: nyugat.hu

Ossza meg, ha tetszett!

 Archívum

x

A weboldalon "cookie-kat" ("sütiket") használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk látogatóinknak. A cookie beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.

Elfogadom Elutasítom Adatvédelmi központ További információ a cookie-kezelésről