Értesítés hulladékgyűjtési napokról Sé községben

2017 januárjától a hulladékkezelési közszolgáltatást az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. végzi Vas megyében is.

A hulladékelszállítást 2017. július 1-jétől is megbízott alvállalkozónk látja el, jelen esetben a Müllex Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Feladatunk, hogy a hulladékgazdálkodásról szóló törvényben meghatározott előírásoknak megfelelően járjunk el.

A törvény az elszállításra a kommunális hulladék esetében heti egyszeri ürítést, szelektív hulladék esetében havi egyszeri ürítést ír elő.

Azon településeknél ahol, az ürítési gyakoriság változik, az árak is változatlanul maradnak, nem lesz magasabb díja a többszöri ürítésnek.

Sé községben a vegyes hulladék elszállítására heti rendszerességgel továbbra is csütörtöki napokon kerül sor.

A zsákos szelektív hulladékok gyűjtési napjai Sében:

július 3. hétfő

július 31. hétfő

augusztus 28. hétfő

szeptember 25. hétfő.

További felvilágosítással a Müllex Kft. a 94/726- 000-ás telefonszámon áll rendelkezésükre.

 

Vas Viktória

STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

 Archívum