26 feb · Sörös István · Nincs hozzászólás

Februári képviselő-testületi ülés

  Az ülés első részében a Sé Község Önkormányzata és a Séi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését tárgyalta meg a képviselő-testület. Ez évben a hivatal költségvetésével együtt 372.050 ezer Ft a költségvetési főösszeg. Mivel a lakosságszám sajnos csökkent az előző évihez képest, de az adóbevételek nőttek, ezért az adóerőképesség is nőtt, így az önkormányzat …

Tovább

17 jan · Sörös István · Nincs hozzászólás

Beszámoló az idei első testületi ülésről

Az idei évzáró-évnyitó képviselő-testületi ülésünket kötetlenebb helyszínen tartottuk meg, ahol az alábbi témákat érintettük: A szelektív hulladékgyűjtő pontok – mint ahogy azt már korábban jeleztük – a faluban január 15-től megszűntek. A havonta elszállításra kerülő zsákos gyűjtés a preferált. A szolgáltató akár több zsákot is elszállít, feltéve, ha a hulladék belevaló. Nem szállítják el például …

Tovább

11 dec · Sörös István · Nincs hozzászólás

Beszámoló testületi ülésről

2017.12.07. Az idei utolsó képviselő-testületi ülésen a kerékpárúttal kapcsolatos (mely építése jövő tavasszal kezdődik) újabb egyeztetés volt: a helyszíni bejárások és geodéziai mérések tapasztalatairól és a kialakítással kapcsolatos egyéb észrevételekről volt eszmecsere a tervező és a testületi tagok között. Az ülés második felében a beérkezett támogatási kérelmeknek adtunk helyet. Az erre a célra rendelkezésre álló …

Tovább

25 nov · Sörös István · Nincs hozzászólás

Beszámoló testületi ülésről

2017.11.22. Az előző ülés óta eltelt időszak intézkedései, eseményei a következők voltak: A templomkert víz- és villanyellátásáról további egyeztetések voltak. Az idei Idősek napi rendezvény keretében a meghívásnak eleget tett séi nyugdíjasok a fellépőknek és a Scháb Eszter faluházvezető szervezésének köszönhetően éjszakába nyúlóan élvezték a jó hangulatot. Az Aranykör Klub idei második találkozója is sikerrel …

Tovább

3 nov · Sörös István · Nincs hozzászólás

Beszámoló testületi ülésről

2017.10.25. Az ülés első felében a közeljövőben megvalósítandó kerékpárúttal kapcsolatban egyeztettünk Kovács Jenő tervezővel. A falu lakói részére erről decemberben részletes tájékoztatót tartunk. Hoór Edina tervezővel a Templomkert kialakításával kapcsolatban volt további megbeszélés, valamint felkértük a faluközpontban lévő buszöböl és környékének rendezésével kapcsolatos tervek elkészítésére. November 15-től megkezdődik az Arany- és Szünöse-patakok medrének szabályozása (a …

Tovább

11 okt · Sörös István · Nincs hozzászólás

Beszámoló képviselő-testületi ülésről

2017.09.27. Az előző ülés óta eltelt időszak eseményei a következők voltak: Önkormányzatunknak lehetősége volt 1.600.000.-ft értékben pályázatot benyújtani, melyet kistelepülések számára írtak ki felújításra, útkarbantartásra stb. A pályázat többek között tartalmazta a ravatalozó felújítását, belső festését, üvegcserét (4m*2m), az urnafal kialakítását (16 db), útjavítást. A pályázat eredményéről beszámolunk. A tanszertámogatások kiküldésre kerültek, melyet minden támogatott …

Tovább

8 Sze · Sörös István · Nincs hozzászólás

Beszámoló képviselő-testületi ülésről

2017.08.23. Az előző ülés óta eltelt események a következők voltak (főbb vonalakban): A templomkerttel kapcsolatban a plébános úrral és a szomszédokkal egyeztettünk. A tervek alapján a munkálatok hamarosan – árajánlatkérés után – megkezdődnek. A Faluházban a villanyszerelési és fűtés-korszerűsítési munkákat elvégezték. A július végi falubejárás kapcsán felmerülő problémákat a testület megvitatta, a szükséges intézkedéseket megtette, …

Tovább

5 Júl · Sörös István · Nincs hozzászólás

Beszámoló képviselő-testületi ülésről

2017. június A templomkert megtervezésével kapcsolatban az ÖrökSÉgünk Alapítvány és a Képviselő-testület meghallgatta és egyhangúlag elfogadta a tervező, a séi Hoór Edina ötleteit, elképzeléseit, így a munkálatok hamarosan megkezdődhetnek. A templomkert terveit ismertetni fogjuk a lakossággal. Július 29-én szombaton tartjuk a lomtalanítást falunkban. A szolgáltató cég csak akkor vállalta volna ingyen a lomtalanítás megszervezését, ha …

Tovább

30 máj · Sörös István · Nincs hozzászólás

Beszámoló közmeghallgatásról és testületi ülésről

2017.05.18. A meghirdetett közmeghallgatáson a falu lakosságának kb. 2%-a vett részt. Sörös István polgármester 2016-os évről szóló beszámolóját követően (népességi adatok, Közös Hivatal működése, az önkormányzat bevételei-kiadásai, elmúlt év eseményei, beruházásai) az alábbi aktuális témák kerültek napirendre: 2017-es év bevételi tervei (42 M Ft Közös Hivatal működése, 31 M Ft feladatokra félretéve) 2017-ben beruházásra 38 …

Tovább

5 máj · Sörös István · Nincs hozzászólás

Beszámoló a képviselő-testület üléséről

2017.04.26.  Az előző ülés óta eltelt intézkedések: A 03.30-án lezajlott felvételi elbeszélgetések eredményeképpen 2017.05.04-től Viszked András mellett Magyar Miklós látja el a falugondnoki teendőket Sében. A polgármesteri hivatal felújítására pályázat benyújtására nyílt lehetőség (5%-os önrész mellett). Sikeres pályázat esetén a hivatal fűtési rendszerét újítjuk fel. Horváth László önkormányzati képviselő szervezésében sikeresen lezajlott a húsvéti tojáskeresés …

Tovább

 Archívum