5 Júl · Sörös István · Nincs hozzászólás

Beszámoló képviselő-testületi ülésről

2017. június A templomkert megtervezésével kapcsolatban az ÖrökSÉgünk Alapítvány és a Képviselő-testület meghallgatta és egyhangúlag elfogadta a tervező, a séi Hoór Edina ötleteit, elképzeléseit, így a munkálatok hamarosan megkezdődhetnek. A templomkert terveit ismertetni fogjuk a lakossággal. Július 29-én szombaton tartjuk a lomtalanítást falunkban. A szolgáltató cég csak akkor vállalta volna ingyen a lomtalanítás megszervezését, ha …

Tovább

30 máj · Sörös István · Nincs hozzászólás

Beszámoló közmeghallgatásról és testületi ülésről

2017.05.18. A meghirdetett közmeghallgatáson a falu lakosságának kb. 2%-a vett részt. Sörös István polgármester 2016-os évről szóló beszámolóját követően (népességi adatok, Közös Hivatal működése, az önkormányzat bevételei-kiadásai, elmúlt év eseményei, beruházásai) az alábbi aktuális témák kerültek napirendre: 2017-es év bevételi tervei (42 M Ft Közös Hivatal működése, 31 M Ft feladatokra félretéve) 2017-ben beruházásra 38 …

Tovább

5 máj · Sörös István · Nincs hozzászólás

Beszámoló a képviselő-testület üléséről

2017.04.26.  Az előző ülés óta eltelt intézkedések: A 03.30-án lezajlott felvételi elbeszélgetések eredményeképpen 2017.05.04-től Viszked András mellett Magyar Miklós látja el a falugondnoki teendőket Sében. A polgármesteri hivatal felújítására pályázat benyújtására nyílt lehetőség (5%-os önrész mellett). Sikeres pályázat esetén a hivatal fűtési rendszerét újítjuk fel. Horváth László önkormányzati képviselő szervezésében sikeresen lezajlott a húsvéti tojáskeresés …

Tovább

3 Már · Sörös István · Nincs hozzászólás

Beszámoló testületi ülésről

2017.02.16. Az ülés elején Sörös István polgármester beszámolt az előző ülés óta tett intézkedésekről és jelentősebb eseményekről: 2016.12.17-én megtartottuk a hagyományos Falu karácsonyát. Január 1-től a Müllex Kft., mint alvállalkozó szállítja hulladékot a településről. Szerződésük március végéig szól. Január 6-án pályázati egyeztetés tartottunk Torony Község Önkormányzatával. Január 12-én megtörtént a viharban megsérült gesztenyefa kivágása a …

Tovább

28 dec · Sörös István · Nincs hozzászólás

Beszámoló képviselő-testületi ülésről

2016.12.15. Sé és Torony között egyeztetés volt a toronyi rendezési terv módosításának ügyében: a Wéberker mögötti toronyi területen magánbefektető lakóparkot fog létesíteni. Ezzel kapcsolatban Sé és a közvetlenül a területen lakó séi polgárok érdekeit szem előtt tartva konszenzus született. Az eltelt időszak fontosabb ügyei: A temető kavicsozására árajánlatot kért be a Testület, az árajánlat kedvező …

Tovább

5 dec · Sörös István · Nincs hozzászólás

Beszámoló testületi ülésről

2016.11.24. Az előző ülés óta eltelt intézkedések, valamint az elmúlt és a jelen események megtárgyalásával telt az ülés: A települési támogatásokról az értesítések kiküldésre kerültek. A beérkezett kérelmeket (fűtés- és gyógyszertámogatások) a testület megtárgyalta és maradéktalanul pozitív elbírálásban részesítette. A közfoglalkoztatottak kitették a falu főbb pontjaira az útérdesítő anyagokat, amit, ha beköszönt a fagyosabb időjárás, …

Tovább

2 nov · Sörös István · Nincs hozzászólás

2016.10.26. Testületi ülés

Az ülés első részében dr. Deák Mariann jegyzőasszony ismertette a Helyi Építési Szabályzat jogszabályi szövegrészének módosításáról szóló beadványát. A változtatásra az OTÉK rendelet és más, magasabb szintű jogszabályváltozás miatt került sor. A Helyi Építési Szabályzat térképi része, illetve az övezeti előírások nem változtak. A törvény értelmében 8 napra a Helyi Építési Szabályzat módosítása kifüggesztésre kerül. …

Tovább

30 Sze · Sörös István · Nincs hozzászólás

Képviselő-testületi ülés 2016.09.20.

Az előző ülés óta eltelt időszak történései: A futballpálya bejáratának munkálatairól újabb árajánlatot kért be a Testület. A Szünöse-lakóparkkal kapcsolatban több ügyvédi egyeztetés zajlott le. Az iskolakezdési támogatásra beérkezett kérelmek alapján a Képviselő-testület a következőkről határozott: az óvodai ellátásban részesülők 10 ezer, az általános iskolai ellátásban részesülők 15 ezer, a középiskolai ellátásban részesülők 20 ezer …

Tovább

5 Sze · Sörös István · Nincs hozzászólás

Képviselő-testületi ülés 2016.08.17.

Az ülés első részében a jegyző asszony ismertette a féléves költségvetés (gazdálkodás) helyzetét mind az Önkormányzat mind a Közös Hivatal tekintetében. A működés, a bevételek és a kiadások alakulása a terveknek megfelelő. Az előző ülés (2016. június) óta eltelt időszak történései, eseményei röviden: A Rét utca névtáblája elkészült. Az Helyi környezet védelméről szóló rendelet értelmében …

Tovább

4 Júl · Sörös István · Nincs hozzászólás

Képviselő-testületi ülés

2016.06.22. Az ülésen a napokban beadásra kerülő kerékpárút-pályázat kiviteli tervének átbeszélése/elfogadása zajlott. Nagyon bízunk benne, hogy a pályázat sikeres lesz, és ezáltal nemcsak kerékpárutat kapunk, hanem a környezete is megszépül. Elfogadásra került Sé község rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről és a település tisztaságáról, mely a lakosság számára is elérhető, a …

Tovább

 Archívum