7 aug · Sörös István · Nincs hozzászólás

Sé története képekben

T. Takács Tibor festőművész alkotásai segítségével elevenedik meg a falu története a Séi Közös Önkormányzati Hivatal tűzfalán. A falu múltjának jelentős mérföldköveit láthatják a község központja felé igyekvők. Sé több ezer éve lakott hely, a kedvező fekvés, a táj szépsége már az újkőkorban megfogta az akkor élőket. I.e. kb. 5000 évvel alkothatták az itteniek a …

Tovább

1 aug · Sörös István · Nincs hozzászólás

Tanszertámogatás

Sé Község Önkormányzata a korábbi évekhez hasonlóan, 2017-ben is hozzá kíván járulni a tanévkezdéssel járó költségek csökkentéséhez, ennek megfelelően támogatni kívánja a községben bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen itt lakó óvodai, általános, közép- és felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulókat, „rendkívüli tanszertámogatás” formájában. A kérelmeket az óvodai nevelésben, az általános és középfokú …

Tovább

30 jún · Sörös István · Nincs hozzászólás

A csendről

Tisztelt Lakosság! Az elmúlt időszakban több lakossági panasz is érkezett az önkormányzati hivatalba csendháborítás témakörében. Ezzel kapcsolatban tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot az alábbiakról. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján az ingatlanok tulajdonosai, használói kötelesek tartózkodni minden olyan magatartástól, amellyel másokat, különösen a szomszédainkat szükségtelenül zavarnák vagy amellyel jogaik gyakorlását (ide tartozik a …

Tovább

30 jún · Sörös István · Nincs hozzászólás

Lomtalanítás Sé községben

Sé Község Önkormányzata értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy a község közigazgatási területén az éves lomtalanítás  időpontja: 2017. július 29. (szombat) Kérjük, hogy a fenti időpontban reggel 7 óráig a lakásban keletkezett, felhalmozott és feleslegesség vált tárgyakat szállítójárművel megközelíthető közterületre helyezzék ki.  Lomtalanítás során a méretüknél fogva gyűjtőedényekben nem elhelyezhető hulladékok gyűjtését végezzük: Bútor, ágybetét, matrac, szőnyeg, …

Tovább

22 jún · ViszkY · Nincs hozzászólás

Általános tűzgyújtási tilalom

A tűzgyújtási tilalom ideje alatt tilos a tűzgyújtás a felsorolt területeken található kijelölt tűzrakó helyeken is. A tilalom elrendelését az tette szükségessé, hogy Magyarország erdeiben számos helyen fokozott tűzveszély alakult ki az erősödő felmelegedés, valamint a szeles és csapadékmentes napok számának növekedése miatt. A miniszter felhívja az erdőben kirándulók, a mezőgazdasági területeken dolgozók, valamint a …

Tovább

22 jún · ViszkY · Nincs hozzászólás

Vigyázat! Trükkös bádogosok!

Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét egy bádogos brigádra, akik trükkös módon próbálnak munkához, majd pénzhez jutni. Az ötfős csoport egyedülálló, vagy otthon egyedül tartózkodó idősebb embereket keres fel. Becsengetnek, majd szóvá teszik a ház ereszcsatornájának állapotát. A kérdést, hogy elvégezhetik-e a csatorna cseréjét, talán fel sem teszik. A választ szinte meg sem várva nekiállnak a …

Tovább

31 máj · Sörös István · Nincs hozzászólás

Újabb támogatott pályázat

A Miniszterelnökség, mint támogató a “Sé Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” című KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00774 azonosító számú támogatási kérelmet elbírálta, és támogatásra alkalmasnak minősítette. Sé Község Önkormányzata kedvezményezettként 7 000 000 Ft, azaz hétmillió Ft összeg, vissza nem térítendő támogatásra jogosult. A támogatás intenzitása: 100%. A közös hivatal számítógépes, informatikai rendszere megújul, alkalmas lesz a kormányzat …

Tovább

18 máj · Sörös István · Nincs hozzászólás

Lakossági meghívó

Tisztelettel hívjuk a község lakóit a május 18-án, csütörtökön 18.00 órakor tartandó közmeghallgatásra! A közmeghallgatás helye: Faluház. Napirend: Beszámoló az önkormányzat 2016. évben végzett tevékenységéről. Tájékoztató az önkormányzat 2017. évi terveiről. Sörös István polgármester

Tovább

5 máj · Sörös István · Nincs hozzászólás

Két sikeres pályázat egyszerre

Sé Község Önkormányzata örömmel tájékoztatja a falu lakóit, hogy kettő támogatási kérelmét is támogatásra érdemesnek ítélték meg. Bucsu községgel közösen – konzorciumi formában – adtuk be pályázatunkat a Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések c. felhívásra (TOP-2-1-3-15-VS1-2016-00005). Az elnyert támogatásból a Szabadság utca déli oldalának csapadékvíz-elvezetését oldjuk meg a közeljövőben. A Fenntartható települési közlekedésfejlesztés c. felhívásra benyújtott, TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00006 …

Tovább

5 máj · Sörös István · Nincs hozzászólás

Folytatódtak az ároktisztítási munkálatok

A déli lakótelep újabb szakaszán tisztítottuk meg az árkokat a lerakódott iszaprétegtől. Az erdőből előbukkanó árok valóságos patakká duzzad, amikor a falu legmagasabb részéről leszállítja esőzéseket követően a sárral, falevelekkel kevert vizet. A hordalék hamar lerakódik, torlaszokat képez, még egy átereszt is elsodort a víz nagy ereje. Miután kitisztítattuk az árkot, újra előbukkantak a 90-es …

Tovább

 Archívum