Beszámoló a 2016-ban végzett tevékenységről

„Életem ott van

Isten tenyerén

Azért nem félek én,

Bármi fáj nekem

Mosolyog szemem.

Száz jajszó között is

Bízom vakon,

Hitem fel nem adom!

Rám törhet vadul

Ezer baj, veszély

Isten így szól: Ne félj!

Miért is, mitől is

Félhetnék én:

Az Isten tenyerén?”

 

Mint az Egyházközség plébánosa szeretnék számot adni a plébániánkhoz tartozó minden jóakaratú embernek az Isten tenyerén eltöltött 2016-os esztendőről!

 

Lelki Élet:

 • Minden hónap 13-án a plébánia templomaiban Magyar Hazánkért s annak lelki megújulásáért imádkozunk a fatimai este keretében, így január 13-án Németh Csaba kőszegi káplán úr vezette a fatimai estet Toronyban.
 • Januárban a filmklub keretében a Szent Borbála és Szent Bernadett életéről készült filmeket tekintettük meg.
 • Február 6-án egyházközségi bált tartottunk 283 fő részvételével a toronyi Sport Csarnokban. A bál bevételét a résztvevők arányának megfelelően a 4 falu között osztottuk szét.
 • Február 13-án Bucsu községben a fatimai estet Bejczy Tibor domonkos atya vezette.
 • Február 25-én a kommunista diktatúra áldozatainak emléknapján a Mindszenty táblánál tartottunk megemlékezést Toronyban.
 • Február 27-én Budapesten az Operettszínházban a Csárdáskirálynő nagysikerű operettet tekintettük meg.
 • Február 28-án a négy községben szolgáltattam ki a betegek szentségét 93 beteg és idős testvérünknek.
 • Februárban a keresztény filmklub keretében a Lourdesi jelenésről és Liseaux- Szent Teréz életéről készült filmeket tekintettük meg, márciusban pedig az Isten Fia című filmet.
 • Március 8-13-a között a nagyböjti lelkigyakorlatot plébániánk területén Fekete Szabolcs szőllősi plébános, irodaigazgató úr vezette, aki egyben Dozmaton a fatimai estén is szónokunk volt.
 • Lélekemelő volt a szent három nap: nagycsütörtökön az utolsó vacsorán történtekre való emlékezéssel mi is elvégeztük a lábmosás szertartását. Nagyszombaton nagyszámú hívő részvételével követtük a Feltámadt Krisztust a húsvéti körmenetben.
 • Április 13-án, Sében tartottuk a fatimai körmenetet, amelyet Gombos T. Bálint atya vezetett.
 • Április 17-én volt a bérmálás a Toronyi templomban.
 • A filmklub keretében a Mária Magdolna és a Hitetlen Tamás című filmeket tekintettük meg.
 • Április 30-án egyházmegyei zarándoklaton vettünk részt Celldömölkön.
 • Május 7-én Bucsuban megáldottam a tűzoltó zászlót és a tűzoltó szertárt.
 • Május 8-án a Toronyi templomban, plébániánkhoz tartozó 19 gyermek elsőáldozása volt.
 • Május 13-án Keresztfaly Péter oberwarti plébános úr vezette a fatimai estét.
 • Május 17-én Ferenc pápa Dr. Veres András szombathelyi püspököt nevezte ki a győri egyházmegye élére, beiktatása július 16-án volt.
 • Május 22-én Lakner- Bognár András orgona koncertje volt mind a négy községben.
 • Június 11-12-én Németh Károly atya látogatott el betegségéből felépülve a plébánia templomaiba.
 • június 13-án is Keresztfaly Péter atya vezette a fatimai estet.
 • Június 19. hittanos gyerekek Te Deuma volt Toronyban.
 • Június 20-án Rácz Ágoston toronyi lakos jelentkezett a Szombathelyi Egyházmegye kispapjai közé, tanulmányit szeptembertől a győri Papnevelő Intézetben folytatja.
 • Június 26- július 4-ig volt a németországi, franciaországi, olaszországi nagy zarándoklatunk Passau, Altötting, Weltenburg, Strassburg, Reims, Párizs, Tours, Nevers, Lourdes, La Salette, Ars, Sotto il Monte, Sirmione érintésével .
 • Június 26-án volt Torony község hagyományos hegyi zarándoklata.
 • június 29-én ünnepelte XVI. Benedek emeritus pápa pappászentelésének 65. évfordulóját.
 • Július 9-én emlékeztünk meg központi egyházmegyei ünnep keretében Szent Márton születésének 1700. évfordulójáról.
 • Július 13-án a fatimai estet Keresztfalvy Péter bencés atya vezette, aki időközben Mariazellben magyar gyóntató lett.
 • Augusztus hónapba a plébánia területén a lelkipásztori szolgálatot Brenner József ny. püspöki helynők és Dr. Török József professzor úr látták el, ebben a hónapban a fatimai estet Török professzor úr vezette.
 • Szeptember 5-én volt hittanos gyermekeink Veni Sancte-ja, s ezen a napon Rómában a szentek sorába iktatták Kalkuttai Teréz anyát.
 • Szeptemberben a fatimai estét Hancz Tamás premontrei atya vezette.
 • Szeptember 27-én a győri Papnevelő Intézet első éves növendékei voltak a vendégeink.
 • Október 1-én szentelte fel Németh Károly atya a felújított óndódi kápolnát.
 • Október 8-án melki apátságban illetve Heiligenkrautzban kirándultunk
 • Október 11-én, megemlékeztünk Toronyi Németh István áldozópap születésének 110 évfordulójáról.
 • Október 13-án a fatimai estet Heiter Gottfried premontrei atya tartotta Bucsuban.
 • Október 14-én emlékeztünk meg Dr. Lengyel János piarista szerzetes halálának 50. évfordulójáról a szentmisét Ruppert József piarista vezette.
 • Október 23-án a szentmisék keretében megemlékeztünk az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójáról.
 • November 1-én és 2-án a temetőkben is megemlékeztünk elhunyt szeretteinkről az ünnepi szentmisét követően.
 • November hónapban a filmklub keretében Teréz anyáról szóló kétrészes filmet tekintettük meg.
 • November 13-án a fatimai estet Ipacs Bence püspöki szertartó vezette.
 • November 26-án, Horváth Gáborné toronyi karitász vezető, munkájának elismeréseként a legmagasabb kitüntetést kapta, ami a karitász esetében nem pénz adományt jelent, hanem 3 szál soha el nem hervadó bronz rózsát.
 • November 26-án, Budapesten az Operettszínházban a Marica grófnő nagysikerű operett előadást tekintettük meg.
 • November 27-én a séi templomban az Örökségünk Alapítvány adventi hangversenye volt.
 • December 4-én az Erkel kórus advent hangversenye volt a dozmati templomban.
 • December 10-11-én a szentmiséken Czikora István adventi karácsonyváró előadását hallgathattuk meg.
 • December 13-án Sé községben a fatimai estét Szár Gergely premontrei atya vezette.
 • December 17-18-án volt az adventi lelki napunk s egyben a karácsonyi nagygyóntatás, amelyet Heiter Gottfried premontrei atya vezetett.
 • December 17-én Bucsu községben karácsonyi műsor volt.
 • December 24-én a séi és a toronyi templomban Jézuska várást tartottunk.
 • Szent Család kép az adventi időszakban a 4 községben 92 családnál járt.
 • Decemberben a filmklub keretében a Ferenc pápáról szóló filmet tekintettük meg.

Beruházásaink:

Bucsu: Templomban új szőnyegeket és oltárterítőket valamint új ministráns ruhákat  vásároltunk, valamint a templom javító festése történt meg.

Dozmat: Új oltárterítőket vásároltunk.

Sé: Elkészült a szószék, a monstranciát aranyoztattuk, két áldoztató kelyhet vásároltunk. Templomunk új szőnyeggel és miseruhákkal lett gazdagabb. Elkészült a keresztúti stációk aranyozása, felújításra, átfestésre került a harangtorony. Meghibásodás miatt új gázkészüléket vásároltunk és szereltettünk be.

Torony: Felújításra került az ondódi kápolna, valamint új terasz épült a plébánia épületéhez, amely a közösségi célokat szolgálja. Modernizáltuk a plébánia riasztó berendezését. A monstranciát aranyoztattuk. A rózsafüzér társulatnak köszönhetően új ministráns ruhákat vásároltunk.

Plébániánkhoz (Bucsu, Dozmat, Sé, Torony) 3500 hívő tartozik ebből a 3500 főből az országos 10%-os átlagnál nagyobb, kb. 16 % számú hívő jár vasárnaponként szentmisékre, azaz átlagosan 450 fő. Falvanként Dozmat 25%, Bucsu 20%, Sé 10 %, Torony 10%. Szabadjon megemlítetnem, hogy a szülők felelőssége nagy a fiatalok hitre nevelésében, mert a gyerekeket, fiatalokat nemcsak küldeni kell a szentmisére, hanem el kell hozni őket, s nyilván, amit nem lát a gyerek, a fiatal a szülei életében az nem is fogja követni. A plébános a 4 faluért felelős, s azoknak nemcsak lelkipásztori feladatait kell ellátnia, hanem adminisztratív, gazdasági ügyeinek vezetése is a feladataim közé tartozik.

 

 • Évi szentáldozások száma: 18 000 fő
 • Húsvéti gyónók száma: 400 fő
 • Karácsonyi gyónók száma: 350 fő
 • Keresztelések száma: (2015-ben: 76 fő)

2016-ban: 58       gyermek    33 fiú

25 lány,

más plébániáról hoztak 34 gyermeket, helyi 24 ( Bucsu 1, Dozmat 2, Sé 2, Torony 19).

 • Házasságkötések száma: (2015-ben: 14)

2016-ban12  pár.

( Bucsu –, Dozmat 2, Sé 5, Torony 5.)

 • Halálesetek száma: (2015-ben: 39)

2016-ban47 halott, ebből szentségekben nem részesült 21 fő.

Bucsu: 8 fő, Dozmat 3 fő, Torony: 24 fő, Sé: 8 fő, Szombathely 4 fő

Anyagiak:

Az egyházi adó, az 1983-as egyházi törvénykönyv előírása szerint az éves nettó jövedelem 0.5 %-a, bár mindenki számára közismert, hogy Szent István kora óta minden megkeresztelt ember kötelessége, hogy az egyházközségi hozzájárulását befizesse. Ugyanígy előírás ez az evangélikus és református testvéreinknél is. Itt szabadjon megemlítenem, hogy amikor adakozunk, merjünk az Istennel szemben nagyvonalúak, lenni, hiszen, amikor az egyházi adót befizetjük, vagy a perselybe dobunk, akkor visszaadunk valamit az Istennek abból, amit tőle kaptunk. És amit az Istennek adunk, azt mindig duplán kapjuk vissza. És amit az Istennek adunk, azt mindig duplán kapjuk vissza. S egészen biztos, hogy nem kedves előtte a feleslegből, a perselybe bedobott apró forint. Ne legyünk kicsinyesek az Istennel és az Isten ügyével szemben.

Talán kevés jobban félreértelmezett dolog van egy plébánia életében, mint az egyházközségi hozzájárulás: hogy mi is az, miért fizetik és mire is fordítják. Az egyházközségi hozzájárulás nem más (amit gyakran egyházi adónak is neveznek) mint, amellyel a hívő támogatja saját egyházi közössége (vagyis plébániája) működését. Mivel egy plébánia semmilyen rendszeres állami támogatást nem kap működéséhez, az egyházközségi hozzájárulás (a perselygyűjtéssel együtt) képezi azt az anyagi bázist, amelyből a plébánia működni tud. A befizetett egyházközségi hozzájárulás teljes egészében a plébánia céljaira használjuk fel. De mire is fordítódik az így befizetett összeg? Az egyik legnagyobb kiadás egy-egy plébánián a templomok és a plébániaház fenntartása, illetve felújítása. A templomépületeken, mint egy családi házon is – jellegükből adódóan – folyamatosan van javítanivaló. A közüzemi díjakat is ezen összeg felhasználásával tudjuk fizetni valamint a személyi kifizetéseket is ebből az összegből tudjuk megtenni. A bevételekről és a kiadásokról a képviselőtestület minden évben pontos elszámolást kap a testület költségvetési ülésén.

Az egyházközségi hozzájárulás mértékével kapcsolatban a Magyar Püspöki Konferencia, ill. a Szombathelyi Egyházmegyei zsinat rendelkezését tarjuk szem előtt. Ez azt jelenti, hogy az éves egyházközségi hozzájárulás mértéke az éves nettó jövedelem 0,5 %-ában lett megállapítva. Az egyházközségi hozzájárulás fizetését azoktól kérjük, akik önálló jövedelemmel rendelkeznek, s ezt nem családonként kell befizetni, hanem minden jövedelemmel rendelkező személy után.

Ez alapján a következő táblázat segít eligazodni a 0,5 %-os aránnyal kapcsolatban.

Havi nettó jövedelem                                Havonta (tájékoztató)       Évente

50.000.-                                               250.-                         3.000.-
55.000.-                                               275.-                         3.300.-
60.000.-                                               300.-                         3.600.-
65.000.-                                               325.-                         3.900.-
70.000.-                                               350.-                         4.200.-
75.000.-                                               375.-                         4.500.-
80.000.-                                               400.-                         4.800.-
85.000.-                                               425.-                         5.100.-
90.000.-                                               450.-                         5.400.-
95.000.-                                               475.-                         5.700.-
100.000.-                                               500.-                         6.000.-
105.000.-                                               525.-                         6.300.-
110.000.-                                               550.-                         6.600.-
115.000.-                                               575.-                         6.900.-
120.000.-                                               600.-                         7.200.-
125.000.-                                               625.-                         7.500.-
130.000.-                                               650.-                         7.800.-
135.000.-                                               675.-                         8.100.-
140.000.-                                               700.-                         8.400.-
145.000.-                                               725.-                         8.700.-
150.000.-                                               750.-                         9.000.-
155.000.-                                               775.-                         9.300.-
160.000.-                                               800.-                         9.600.-
165.000.-                                               825.-                         9.900.-
170.000.-                                               850.-                       10.200.-
175.000.-                                               875.-                       10.500.-
180.000.-                                               900.-                       10.800.-
185.000.-                                               925.-                       11.100.-
190.000.-                                               950.-                       11.300.-
195.000.-                                               975.-                       11.700.-
200.000.-                                            1.000.-                       12.000.-

A táblázatban szereplő adatok a minimális ajánlott összeget tartalmazzák. Így ha valakinek anyagi lehetőségei megengedik, hogy nagyobb mértékben támogassa plébániánk ügyét, s ezt szívesen teszi, hálásan köszönjük nagylelkűségét.

Akinek gondot okoz a hozzájárulás egy összegben történő befizetése, kérhet részlet-fizetést is. Amennyiben valaki úgy érzi, hogy jövedelme nem engedi meg azt sem, hogy a 0.5 %-ot részletekben fizesse, az egyházközségi képviselő testület döntése értelmében lehetősége van a befizetési minimumot választani, ami nyugdíjasok esetében személyenként 3.000,- forint/év ez havonta 250 ft-ot jelent a helyi egyházközségnek, aktív keresőknél pedig személyenként 4000 ft/ év, ez havonta 330 ft-ot jelent a helyi egyházközségnek. A kijelölt összegnél kevesebbet nem fogadhatunk el. Ennél kevesebb összeget azonban nem fogadhatunk el egyetlen keresettel rendelkező személy esetében sem!

Ugyanakkor az is előírás, a Szombathelyi Egyházmegye 1997-es törvénykönyvének 225. § szerint, hogy akik nem fizették be az egyházi hozzájárulásukat és bármilyen szolgáltatást kérnek az egyházközségtől, 5 évre visszamenőleg be kell fizetni az elmaradt összeget, ezért is kérjük, hogy évente rendszeresen fizessék be az adójukat, hogy ne kerüljön senki- se Önök, se az Egyházközség- kellemetlen helyzetbe emiatt!

Az egyházközségi hozzájárulást többféle módon lehet befizetni a Plébánia Hivatalban, vagy a sekrestyében, vagy az egyházközségi tagoknál, vagy banki átutalással, vagy a kiküldött csekken. Kérjük, hogy aki a banki átutalást választja, az utca, házszámot tüntesse fel az adminisztrációnak megkönnyebbítése érdekében. Így szeretettel kérjük plébániánk híveit, hogy az alább felsorolt módokon szíveskedjenek befizetni egyházközségi hozzájárulásukat, s egyben hálásan köszönünk minden adományt, amellyel hozzájárulnak plébániánk működéséhez! 

A 2017-es esztendő főbb eseményei

 • Február 18-án egyházközségi bált tartunk.
 • Március 15-én Budapestre megyünk az Operett színházba.
 • Plébániánk területén az elsőáldozás április 30-án lesz
 • Május 1-én Egyházmegyei zarándoklat lesz Esztergomba.
 • Május 13-án az Erkel Színházban a Bánk Bán előadást szeretnénk meghallgatni.
 • Június 9-16 Fatimai zarándoklatunk lesz a jelenés 100. évfordulóján.

Szolgálatom kezdetén kértem, hogy miként Jézus Krisztus sem volt magára hagyatva szolgálata közben, mert voltak tanítványai, így számítottam én is minden jóakaratú ember segítségére. Külön köszönöm, azoknak, akik meghallották kérésemet és segítségemre voltak az eltelt esztendőben, mert ha a pásztor és a nyáj egyet akar, akkor azon az Isten áldása van. Köszönöm, hogy megértettétek, hogy a felújításokat nem magam miatt, hanem értetek és a közösségért és a falvakért tettem és teszem. Hiszen minden falu központja és szíve a templom, hogy az milyen képet mutat, tanúskodik a benne élőkről is. Az Úr és az Ő legszentebb Édesanyjának segítsége legyen továbbra is velünk. Mind a 4 községben elhelyezett Szűzanya szobor legyen lelki összekötő kapocs a 4 falu között. Személy szerint köszönetet mondok a gondviselő Istennek, hogy olyan szülőket kaptam, akiktől a munka szeretetét, tiszteletét és becsületét megtanulhattam. Köszönetet mondok, hogy az eltelt évben is adott Úr szorgalmat, kitartást és küzdeni akarást! Újmisés jelmondatommal köszönöm meg a 2016 év minden ajándékát, mert tudom, hogy Nála nélkül semmit sem tehettem volna, s mindenem, amim van, Neki köszönhetem: „Te vagy, Uram, én reményem, ne hagyj soha szégyent érnem. Túrmezei Erzsébet gondolatával mondok köszönetet az Úrnak nevetekben is a 2016-os esztendőért, s kérjük kegyelmét a2017-es esztendőre, egyházközségünkre, annak valamennyi családjára, hívőjére!

„Láttam Uram, az egyik béna volt, a másik aszott, sárga, vagy nem volt lába. De a Te fényed hullt a betegágyra. S hitükkel elrejtőztek Nálad, S úgy hordozták mázsás terhüket – a Te erőddel – mint a szalmaszálat. És láttam szalmaszál alatt roskadozókat, mert mázsás teher könnyű, mint a kis szalmaszál Veled, de nélküled a szalmaszál is mázsás súly lehet.

Új évbe indulok!Nem tudom, mi vár rám,

csak azt tudom, velem vagy,s nem hagysz árván!

Csak azt tudom, utam már kijelölted,

S mint bízó gyermek járhatok Előtted.

Te mérsz ki bút, örömet, munkát, terhet,

S irgalmad mindegyikbe áldást rejtett.

Csak egyet adj,

hogy cél iránt haladjak,

hogy szalmaszálak alatt ne roskadjak.

S ha szereteted mázsás teherrel tenné próbára ezt a gyenge vállat,

segíts úgy hordozni mázsás terhemet a Te erőddel, mint a szalmaszálat.”

 

Dr. Perger Gyula plébános

Ossza meg, ha tetszett!

 Archívum

x

A weboldalon "cookie-kat" ("sütiket") használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk látogatóinknak. A cookie beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.

Elfogadom Elutasítom Adatvédelmi központ További információ a cookie-kezelésről